Statens vegvesens geofaglige rapportarkiv er nå tilgjengelig på internett.

Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, miljøgeoteknikk, hydraulikk, hydrologi, oseanografi, geologi, skred, drivsnø, naturfare, naturfareplan og vegteknologi er offentlig tilgjengelige på tre ulike måter:

Begrensninger

Det kan forekomme feilregistreringer i datasettet og i fagrapporter. Statens vegvesen er ikke ansvarlig for videre bruk av dataene. Ved bruk av data skal det henvises til rapport/dataeier. Det tas forbehold om at den som mottar rapporten(e) må foreta en selvstendig faglig vurdering for sitt byggeprosjekt. Konklusjoner i rapportene gjelder bare for det aktuelle vegprosjektet basert på datidens regelverk.

Tilgang til rapporter

For å få tilgang til rapporter som ikke finnes i tjenesten ta kontakt med Statens vegvesens dokumentasjonssenter. Det er fint om du legger ved et kartutsnitt over området du ønsker rapporter fra, da går det raskere å hjelpe deg. Dersom du vet hvilke Dokument-ID du trenger tilgang til er det fint om du opplyser om dette.

Kontakt

Ta kontakt med .

Geoteknikk