Statens vegvesen har utviklet regneark for å tolke og presentere resultater fra trykksonderinger.

Dette verktøyet ønsker vi å gjøre tilgjengelig også for brukere utenfor Statens vegvesen.

Trykksondering med poretrykksregistrering (CPTu) er blitt en av de viktigste grunnundersøkelsesmetodene vi bruker i dag.

Metoden gir mulighet for en mer detaljert kartlegging av laggrenser og jordart enn andre metodene, og gir i tillegg grunnlag for tolkning av geotekniske parametere.

Vilkår for bruk hos eksterne brukere er beskrevet i første fane i regnearket.

Det anbefales at regnearket lastes ned på nytt for hvert prosjekt for å få med nyeste funksjoner, kalibreringssertifikater og rettelser av eventuelle feil.

Verktøyet er under kontinuerlig utvikling, ta gjerne kontakt med en fra arbeidsgruppen (se første fane) hvis du finner feil eller ønsker en ny funksjon.