I Din profil ser du informasjonen vi har registrert på ditt fødselsnummer.

Navn og adresse

Vi henger navnet og boligadressen din fra Folkeregisteret. Ønsker du å endre disse opplysningene, må du kontakte Folkeregisteret ved Skatteetaten. 

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysningene (mobilnummer og e-postadresse) som vises på Din side, kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan se eller endre din kontaktinformasjon hos Norge.no.

Har du endret kontaktopplysninger?

Endrer du kontaktopplysninger etter at du har søkt om førerkort eller sendt salgsmelding, blir ikke varsler og informasjon sendt til det nye mobilnummeret eller den nye e-postadressen. Vi bruker foreløpig de kontaktopplysningene som ble lagt inn da du søkte om førerkort eller sendte inn salgsmelding.

Vi jobber med å forbedre dette slik at Din side etter hvert benytter oppdaterte opplysninger fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved varsling og informasjon.