I Din profil ser du informasjonen vi har registrert på ditt fødselsnummer.

Navn og adresse

Navn og boligadresse hentes fra Folkeregisteret. Ønsker du å endre disse opplysningene må du kontakte Folkeregisteret ved Skatteetaten. 

Kontaktopplysninger

Kontaktopplysningene (mobilnummer og e-postadresse) som vises på Din side kommer fra kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan se eller endre din kontaktinformasjon hos Norge.no.

Har du endret kontaktopplysninger?

Endrer du kontaktopplysninger etter at du har søkt om førerkort eller sendt salgsmelding vil ikke varsler og informasjon bli sendt til nytt mobilnummer eller e-postadresse. Vi bruker foreløpig de kontaktopplysningene som ble lagt inn ved søknad om førerkort eller innsending av salgsmelding.

Vi jobber med å forbedre dette slik at Din side etter hvert benytter oppdaterte opplysninger fra kontakt- og reservasjonsregisteret ved varsling og informasjon.