Ditt førerkort gir deg tilgang til våre digitale førerkorttjenester.

I Ditt førerkort kan du blant annet

Begrensninger i tjenestene

Med unntak av sjekk førerkort kan tjenestene kun brukes av privatpersoner og ikke av bedrifter.

Har du oppdaget en feil eller ønsker å sende inn en klage?

Mener du noe er feil i opplysningene om ditt førerkort, eller ønsker du å sende inn en klage? Kontakt oss.