Ditt førerkort gir deg tilgang til våre digitale førerkorttjenester.

I Ditt førerkort kan du blant annet:

Begrensninger i tjenestene

Med unntak av sjekk førerkort, kan tjenestene kun brukes av privatpersoner og ikke av bedrifter.

Har du oppdaget en feil eller ønsker å sende inn en klage?

Hvis du ser noe du mener er feil i opplysningene om ditt førerkort, eller ønsker å sende inn en klage, ber vi deg ta kontakt med oss.