Det er viktig at navnetrekket i Statens vegvesens logo kommer tydelig frem på bakgrunnen det blir plassert på.

Som hovedregel både for logo i fargeversjon og strekversjon må det velges egnet variant ut i fra bakgrunnsfarge, se eksempler.

Logo i strekversjon skal ha hvit utførelse på mørk bakgrunn, mens på lys bakgrunn skal logo ha sort strek. Tilsvarende prinsipp følges for fargeversjon av logo med sort eller hvitt navnetrekk «Statens vegvesen» ut i fra lys eller mørk bakgrunn.

Strekversjon av logo kan settes i Statens vegvesens profilfarger (hovedfargene) i de sammenhenger hvor det er et spesielt behov, men dette må godkjennes i det enkelte tilfelle av profilansvarlig.

Har du spørsmål, kontakt

Illustrasjon som viser eksempler på riktig og feil bruk av Statens vegvesens logo på ulike bakgrunner
Eksempler på riktig og feil bruk av logoen på ulike bakgrunner. Foto: Statens vegvesen

Logo, fargepalett og ikoner