Her finner du informasjon om plassering av Statens vegvesens logo.

Logo skal som hovedregel plasseres øverst mot høyre marg på formater.

Logo kan likevel plasseres venstrestilt eller midtstilt hvis det er spesielle forhold som tilsier at det er nødvendig.

I publikasjoner, brevark og i annen offentlig sammenheng skal logo være i farger. På interne dokumenter kan versjonen i strek benyttes. På mørke flater kan logo i hvit strek benyttes, mens sort strek benyttes på lyse flater.

Det skal alltid være fri plass rundt Statens vegvesens logo.

I eksempelet her vist er det beskrevet et minimumsareal der det ikke skal forekomme annen tekst eller figurer. Det er viktig at logoen fremstår tydelig. Fri plass på alle sider gjør den lett iøynefallende.

Illustrasjon som viser et minimumsareal rundt Statens vegvesens logo, der det ikke skal forekomme annen tekst eller figurer
Logoen skal framstå tydelig. Foto: Statens vegvesen

Logo, fargepalett og ikoner