Statens vegvesens logo består av symbol/etatsmerke og etatsnavn.

Forholdet mellom symbol og «Statens vegvesen» er faste og kan ikke forandres. Vi har blant annet regler om hvor logoen skal plasseres og hva slags bakgrunn som er akseptabel. 

Farge- eller strekversjon av logo

Statens vegvesens logo kan benyttes i fargeutgave eller i strekversjon. Som hovedregel skal logo i fargeutgave benyttes. På publikasjoner, nettsider og i annen offentlig sammenheng skal logo alltid være i farger.

Engelsk versjon av logo

Engelsk versjon av logo med undertittel benyttes i sammenhenger hvor etaten kommuniserer internasjonalt.

Visuell profil og logo