Her finner du Statens vegvesen sitt designprogram.

Statens vegvesen har en stor kontaktflate i sin virksomhet som veg- og trafikketat og er representert overalt i landet. Derfor må vi også fremstå enhetlig slik at vi blir gjenkjent.

Etatens designprogram gir en samlet fremstilling av de elementer som skal benyttes i visuell sammenheng.

Designprogrammet er et strategisk verktøy som skal

  • synliggjøre og kommunisere våre verdier
  • uttrykke kvalitet og kompetanse
  • skape felles identitet og motivasjon

Et designprogram kan ikke gi anvisninger om all visuell kommunikasjon. Dette innebærer at man noen ganger må finne løsninger som tilpasses spesielle målgrupper og situasjoner.

Designprogrammet omfatter blant annet bruk av

  • etatsmerke/logo
  • typografi
  • fargeprogram
  • bildestil
  • dekorelementer

Last ned logo (etatsmerke), fargepalett og ikoner

Du kan laste ned logoen (etatsmerket) vår i flere formater, fargepaletten fra profilhåndboken vår i ASE-format og ikonbiblioteket i SVG- og PNG-format. Du finner filene under menypunktet Logo, fargepalett og ikoner.

Visuell kommunikasjon i Statens vegvesen kan bistå med øvrig materiell. 

Spørsmål om designhåndboka/visuell profil?

Ta kontakt med

Visuell profil og logo