Send bestilling til oss om verkstedet ditt trenger nytt merke for «Godkjent verksted».

Trenger verkstedet ditt nytt skilt for «Godkjent verksted», kan du sende bestilling via vårt kontaktskjema eller per post til Statens vegvesen

Skriv hvilken type/kategori verkstedets godkjenning gjelder for, for eksempel Bilverksted 01, Bilskadeverksted, Traktorverksted.

Det understrekes at det ikke er tillatt å benytte Godkjent verksted-merket eller Statens vegvesens logo på reklamemateriell, for eksempel brevark, konvolutter, stempler, bekledning, kjøretøy, trykte annonser på andre former for firmaprofilering.

Omtale om verkstedets godkjenning fra Statens vegvesen i tekst på nettsider er tillatt.

Visuell profil og logo