Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen, Bane Nor og Nye Veier inviterer deg til å finne de beste løsningene for å nå de nasjonale målene i klimagassutslipp.

Bilde fra Ifjordfjellet
Bilde fra Ifjordfjellet. Foto: Statens vegvesen

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen samarbeider for å nå nasjonale mål om utslippsreduksjon av klimagasser. For å nå disse målene arbeider vi strategisk med å redusere klimagassutslippene på flere områder samtidig. Statens vegvesen og Bane NOR benytter verktøyet VegLCA til å beregne klimagassutslipp, mens Nye Veier benytter verktøy med lignende funksjonalitet. Dagens LCA-verktøy krever omfattende manuelle prosesser, som gjør det vanskelig å holde en fullstendig oversikt i de ulike prosjektfasene fra reguleringsplan og frem til drift. For å forenkle dette arbeidet ønsker vi å undersøke mulige løsninger for å koble LCA med modellbasert prosjektering. Målet med konferansen er å få en oversikt over hva som finnes av slike løsninger i markedet, og hvilke muligheter det er i markedet til å utvikle disse eller nye metoder og løsninger for å effektivisere LCA-beregninger i et modellbasert prosjekt.

Hva er en dialogkonferanse?

I samarbeid med NHO gjennomfører Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en mulig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å få kunnskap om det finnes anskaffelsesklare løsninger for å dekke våre behov i markedet – eller om det må utvikles.

I etterkant av den åpne dialogkonferansen inviteres leverandører til å sende inn et skriftlig innspill på maksimum 4 sider, samt foreta en muntlig presentasjon av sine innspill til løsning i én-til-én-møter (se tidsplan). Det er også mulig å sende inn svar på de beskrevne utfordringer uten å delta i én-til-én-møtene.

Fra innsikt til konkurransegrunnlag

Innsikten fra dialogen planlegges brukt til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for en påfølgende anskaffelse, eller å utvikle en systemløsning. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes, og svarer så godt som mulig på spørsmålene avslutningsvis i dialognotatet.

Skriftlige innspill og informasjon som leverandørene gir i én-til-én-møtene i etterkant av dialogkonferansen, er konfidensielle, og kun svar fra oppdragsgiver på eventuelle spørsmål som leverandørene stiller i disse møtene, vil deles i etterkant (ref. likebehandlingsprinsippet). Hvordan leverandøren fremstår og svarer i disse møtene, er ikke en del av den mulige anskaffelseskonkurransen, og heller ikke forpliktende for leverandøren. Det handler kun om at du som leverandør skal forstå vårt behov best mulig, og at vi som innkjøper skal få best mulig oversikt over mulige løsninger før vi lyser ut en konkurranse.

Invitasjon til dialog

Målgrupper:

  • Interesserte leverandører av systemer som kan foreslå metoder og løsninger for effektivisering av dagens LCA-beregninger i et modellbasert prosjekt.
  • Andre offentlige virksomheter som er interessert i tilsvarende system og eventuelt samarbeid.

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen inviterer til digital dialogkonferanse og en-til-en-møter. Dialogkonferansen vil bli strømmet direkte, og én-til-én møtene vil skje via Teams i etterkant av konferansen. Forretningssensitiv informasjon som deles i én-til-én-møtene behandles konfidensielt.

  • Dialogkonferansen: Tirsdag 7. sept. 2021, kl. 10:00–12:00
  • Skriftlig innspill: Frist for innlevering, mandag 20. sept. 2021
  • Én-til-én-møter: Uke 39 (27. sept.–1. okt.), varighet 1 time.
  • Påmelding: Frist for påmelding mandag 6. sept. 2021. Meld deg på.
  • Kontaktperson: Alen Begic, e-post: