I framtida blir digital infrastruktur langs vegene like viktig som asfalt og autovern.

1. juni vedtok Stortinget å innføre krav om full mobil- og internettdekning i alle nye riksvegprosjekter. Stortinget ba samtidig regjeringen om å utarbeide en plan for utbygging av full mobil- og internettdekning langs alle eksisterende riksveger, med detaljer om dekningshull og kostnadene for utbedring av disse.

Prosjekt LambdaRoad

Statens vegvesen er positiv til Stortingets vedtak. Sammen med Sintef har Vegvesenets teknologimiljø allerede i lengre tid arbeidet med dette, i prosjektet LambdaRoad.

– Dette er ei utfordring som vi har sett komme, og vi har derfor jobbet med problemstillinga siden 2019, i et innovasjonsprosjekt sammen med SINTEF og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), finansiert av Forskningsrådet, sier sjefingeniør Tomas Levin i Statens vegvesen.

– Vi har blant annet kartlagt 4G-dekninga langs store deler av riksvegnettet, og vet hvor hullene er. Arbeidet vil fortsette opp mot det kommende 5G-nettet, samtidig som vi må finne gode teknologiske løsninger for å tette de hullene vi finner.

Bilenes funksjoner krever nettilgang

Manglende mobildekning langs hovedvegene kan naturligvis være både frustrerende og en utfordring for sikkerheten dersom noe skulle skje. Men dette handler om langt mer enn at en og annen telefonsamtale blir brutt.

– Moderne biler er i stadig større grad avhengig av å være på nett til enhver tid. Bilenes funksjoner for fremkommelighet og rutevalg, og sikkerhetsfunksjoner knytta til for eksempel ulykker, vær- og førevarsler, er eksempler på dette. Mens nettdekning langs vegene hittil har vært praktisk og nyttig, vil det i framtida være en avgjørende del av vegen, på linje med asfalt og autovern, sier Tomas Levin.

Automatisert transport

Utviklinga på dette området er bare så vidt i gang. Mye vil skje i åra som kommer.

– Framtida er digital, også på vegene. Utviklinga mot automatisert transport kommer til å fortsette, og dette krever at kjøretøy til enhver tid skal kunne samhandle både med hverandre og med vegens infrastruktur, sier Levin.

Tomas Levin. Foto: Karl Magne Nilssen, Statens vegvesen