Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen bedrer nå trafikksikkerheten (TS) mellom Tau og Årdal.

Den 30 kilometer lange vegstrekningen ligger i Ryfylke i Rogaland.

Ett firma har levert tilbud på oppdraget. Det er Egersund-selskapet Bertelsen & Garpestad AS, som har levert tilbud på 9.125.728,00 kroner.

Riksveg 13, TS-tiltak
Riksveg 13 mellom Tau og Årdal i Rogaland Foto: Statens vegvesen

Dette skal gjøres nå

Det er hovedsakelig tre ting som nå skal gjøres på vegstykket som daglig trafikkeres av 2.600 kjøretøy.

– Vi skal fjerne kratt og trær for å bedre sikten langs vegen. Vi skifter og forsterker eksisterende rekkverk der det er nødvendig. Og vi fjerner eller sikrer elementer som kan gi bråstans ved utforkjøring. Dette kan være snakk om store steiner, stubber, trær og dype bekkeløp og vann. Det vil også være aktuelt å sette opp rekkverk på flere steder enn i dag, sier byggeleder Einar Hauge i Statens vegvesen.

Vi gjør det for bilistene

Arbeidet starter 16. august, og skal være ferdig 30. november.

Både dirigering og lys vil bli brukt for å styre trafikken mens vegen vedlikeholdes.

Statens vegvesen har forståelse for at vegarbeider skaper utfordringer for de reisende, men da er det viktig understreke at det er nettopp dem vi gjør jobben for. Våre veger skal fortsatt være trygge å ferdes på.

Alt som brukes blir slitt, og vegdrift handler ikke bare om å bygge nytt. Det handler også om å ta vare på det vi har. Et strengt inspeksjonsregime sørger for at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehov, slik at vi kan sette inn rett tiltak til rett tid.

Den aktuelle vegstrekningen opplever hver uke økt trafikk i forbindelse med helgeutfart. Av den grunn vil arbeidet ta pause etter fredager klokken 12.00. Utenom dette har entreprenør mulighet for å utføre arbeid på kvelds- og nattestid, når dette er hensiktsmessig.

Aktuelt for fylke(r): Rogaland