Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Trafikkavviklingen over Stavåbrua på E6 i Rennebu i Trøndelag skaper trafikkproblemer i sommer.

Kun ett kjørefelt er åpent for trafikk over Stavåbrua, pga. skader på konstruksjonen og redusert bæreevne.

Stavåbrua ligger på E6 nord for krysset mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg og sør for Berkåk.

I dag er det trafikkdirigering på Stavåbrua, med trafikk i en kjøreretning om gangen. I perioder med mye trafikk, som helgeutfart og ferieutfart vil det bli kø. Nå er det hyttetrafikken til og fra Trondheim fredag og søndag ettermiddag som dominerer køen, men det vil bli kø på andre tidspunkter også når ferietrafikken øker.

Trafikkavvikling over E6 Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag
Trafikkavvikling over E6 Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag. Foto: Kjetil Sletten

Trafikanter må påregne ventetid. Anbefalt alternativ rute er rv. 3 og fv. 30 via Tynset og Røros. Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.175.no  

I sommer og høst skal det settes opp en midlertidig bru med to kjørefelt som går parallelt med dagens bru over det 70 meter høye juvet. E6-trafikken flyttes over på den nye brua i november i år. Fram til da vil det være problemer med trafikkavviklingen og perioder med ventetid for trafikantene.

Trafikkavvikling over E6 Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag
Trafikkavvikling over E6 Stavåbrua i Rennebu i Trøndelag. Foto: Kjetil Sletten
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag