Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Utvider kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene

Økt fremkommelighet for bussene i kollektivfeltet vil føre til færre forsinkelser for passasjerene.
Økt fremkommelighet for bussene i kollektivfeltet vil føre til færre forsinkelser for passasjerene. Foto: Knut Opeide

For å sikre bussene god og forutsigbar fremkommelighet i rushtidene, utvider vi kravet til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltene. Endringen vil gjelde for kollektivfelt på alle innfartsårer i Oslo og Akershus.

Flere elbiler i kollektivfeltet skaper forsinkelser for buss

I Oslo-området har den store økningen i antall elbiler de seneste årene ført til at bussene har opplevd betydelige forsinkelser på mange strekninger med kollektivfelt. Dette skyldes i hovedsak at et stort antall elbiler i kollektivfeltene har brukt opp kapasiteten i disse feltene.

– Både Ruter og busspassasjerer har gitt utrykk for fremkommelighetsproblemer for bussene som følge av store mengder elbiler i kollektivfeltene. Dette gjelder spesielt for timen mellom kl. 06.00 og 07.00 inn imot sentrum, der det allerede er krav til passasjer kl. 07.00–09.00. Forsinkelsen i denne perioden er spesielt kritisk for Ruter da forsinkelsen vil forplante seg gjennom hele morgenrushet, sier senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen.

Krav til passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfelt i rushtidene

Krav til passasjer i elbil vil gjelde på hverdager fra kl. 06.00 til 09.00 for kollektivfelt inn mot Oslo sentrum og fra kl. 14.00 til 18.00 for kollektivfelt ut fra Oslo. Endringen vil gjelde for samtlige kollektivfelt på riks- og europaveger i Oslo og Akershus.

– Det er en fordel at regulering av kollektivfelt er lik og enhetlig for alle innfartsårer til Oslo. Det gjør at reglene blir lettere å forstå og forholde seg til, avslutter Eriksen.

De nye reguleringene for kollektivfeltene vil bli iverksatt i løpet av første halvdel av juli.

 

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken, Vestfold og Telemark