Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Manglende førerdyktighet var medvirkende ulykkesårsak i nesten halvparten av alle dødsulykkene i trafikken i fjor.

Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe har siden 2005 gjennomført dybdeanalyser av alle dødsulykker i trafikken i Norge. Rappporten som tar for seg 2020-ulykkene er nå klar, og viser at mer enn 70 prosent av dødsulykkene var enten møteulykker eller utforkjøringsulykker.

Svein Ringen
Svein Ringen har utarbeidet ulykkesanalyserapporten. Foto: Anja Kristin Bakken

- I 2020 ser vi at færre omkom i personbil, mens flere omkom på motorsykkel, sammenlignet med gjennomsnittet de siste 10 åra. Samtidig ser vi at av de som omkom i personbil, var det færre som brukte bilbelte, sier sjefingeniør Svein Ringen i Statens vegvesen, som har utarbeidet rapporten.

Rapporten kan du lese her.

Dette er de ulykkesårsakene knytta til føreren som oftest går igjen i 2020:

  • Manglende førerdyktighet, særlig manglende oppfattelse av skilt, andre trafikanter, etc.
  • Høy fart etter forholdene, eller fart godt over fartsgrensa.
  • Kjøring i ruspåvirka tilstand.

Også andre faktorer har bidratt til at ulykkene inntraff:

  • Forhold knyttet til vegen og vegmiljøet, særlig vegens linjeføring, sikthindringer og skilting.
  • Feil og mangler ved kjøretøyene.

- Formålet med analysene er å avdekke risikofaktorer i trafikken, finne medvirkende årsaker til at ulykkene skjedde, og forklare hvorfor skadeomfanget ble så omfattende som det ble. Kunnskapen danner grunnlag for det videre trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, slik at ulykker kan forhindres i framtida, sier Svein Ringen.

Ta kontakt for mer informasjon:
Svein Ringen, tlf. 99292179. Sjefingeniør, Trafikksikkerhetsavdelingen i Statens vegvesen