Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I Hvam-krysset ved Olavsgård i Lillestrøm skal kollektivtrafikken få bedre kår.

I begynnelsen av august starter Statens vegvesen etablering av kollektivfelt i tilknytning til E6-krysset.

På oppdrag for Statens vegvesen skal Anlegg Øst Entreprenør AS bygge ny påkjøringsrampe fra riksveg 22 til E6 i sørgående retning.

I E6-krysset på Hvam ved Olavsgård skal på- og avkjøringsrampene i henholdsvis sørgående og nordgående retning utvides for å gi plass til kollektivfelt.
I E6-krysset på Hvam ved Olavsgård skal på- og avkjøringsrampene i henholdsvis sørgående og nordgående retning utvides for å gi plass til kollektivfelt. Foto: Google maps

I nordgående retning skal de utvide avkjøringsrampen. Den nye kryssløsningen skal stå ferdig høsten 2022.

Enklere for busser, gående og syklende

På E6 ved Olavsgård er det mye trafikk og tidvis lange køer. For at bussene ikke skal så og stampe, blir det nå etablert egne kollektivfelt til og fra E6 i Hvam-krysset slik at de kan kjøre forbi køen.

I tillegg skal det bygges et 250 meter langt kollektivfelt langs riksveg 22 forbi Olavsgård. 150 meter av gang- og sykkelvegen langs riksveg 22 i krysset blir endret, og under den nye påkjøringsrampen blir det bygd en undergang for de som går og sykler.

 Verre før det blir bedre

–  Mens arbeidet pågår i kryssområdet, må trafikantene på E6 og riksveg 22 i enkelte perioder belage seg på noe ventetid, nedsatt hastighet og lengre køer enn vanlig. Gang- og sykkelveien ved Plantasjen gjennom anleggsområdet vil bli lagt om i flere omganger i byggeperioden, men det vil til enhver tid være godt skiltet, sier byggeleder John Kristian Braatorp Ricardi i Statens vegvesen.

Han beklager ulempene dette fører til for trafikantene det neste halvannet året.

–  Men når den nye kryssløsningen står ferdig, blir det mindre køer og bedre framkommelighet for både kollektivtrafikken og biltrafikken forbi Olavsgård.

Ricardi oppfordrer trafikantene til være tålmodige og ta hensyn til de som jobber langs vegen.

Anlegg Øst Entreprenør AS utfører arbeidene. Kontrakten med Statens vegvesen har en verdi på ca. 51,6 millioner kroner eks. mva. Inntil 25 mann vil være i sving i anleggsperioden.

Kontaktperson: Byggeleder John Kristian Braatorp Ricardi, tlf 94157071, e-post john.ricardi@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Viken