Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kontrakten for å drifte og vedlikeholde riksvegene i Hallingdal og Valdres er den første som er inngått der det er lagt stor vekt på CO2-fotavtrykket.

– Dette er en innovativ anskaffelse der entreprenøren leverer god bærekraft. Det som er positivt for CO2-avtrykket er også god økonomi for samfunnet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Driften starter 1. september. Entreprenøren strekker seg mot et mål om å redusere klimautslippene med 85 prosent.

Driftskontrakt, vegkontrakt, Drift og Vedlikehold, Hallingdal - Valdres
Presis Vegdrift benytter biodrivstoff i kontrakten i Hallingdal-Valdres, men ikke trebasert drivstoff – ennå. Et grantre ble symbolsk plantet under åpningen av driftskontrakten i dag, 1. september. Fra venstre Bjørn Laksforsmo (divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens vegvesen), statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet og daglig leder Eivind Iden i Presis Vegdrift. Foto: Eli Ramstad, Statens vegvesen

Entreprenørene leverer

Hallingdal og Valdres-kontrakten viser at entreprenørene responderer godt på klimakrav. Reduksjon i klimaavtrykket talte 20 prosent ved tildelingen. Dette viste seg å være nok til at entreprenørene gjorde en stor jobb for å finne løsninger med god logistikk, gjenbruk og miljøvennlig drivstoff.

– Jeg ser en bransje som er motivert for å drifte mer klimavennlig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

Presis Vegdrift vant kontrakt

Presis Vegdrift AS vant kontrakten om å drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres i fem år med opsjon på ytterligere tre år. Vegstrekningen er 517 km og kontraktsverdien er 340 millioner kr.

Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene.

Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør Statens vegvesen

Entreprenøren skal strekke seg mot å redusere klimafotavtrykket med 85 prosent. Det vil de gjøre gjennom god logistikk, ved å erstatte dieseldrift med biodrivstoff og elektrisitet på kjøretøy og maskiner. I tillegg skal de bruke mye av det som til nå har vært avfall. Det gjelder for eksempel brøytestikker, skiltplater, stolper, rekkverk, asfalt og strøgrus.

Grønn drift til god pris

– Driften av riksvegene i Hallingdal og Valdres er et eksempel på hva vi kan oppnå i godt samarbeid med leverandørene, sier Bjørn Laksforsmo som er direktør for divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.  

Han understreker at et skifte mot mer miljøvennlig drift ikke nødvendigvis betyr dyrere kontrakter.

– Det ligger store muligheter for omstilling i kontrakter med lang varighet, slik at entreprenørene kan gjøre investeringer i mer moderne utstyr, legger han til.  

Åtte nye riksvegkontrakter landet rundt

1.september er oppstartdato for i alt åtte nye driftskontrakter for riksveger i regi av Statens vegvesen. Av de åtte nye kontraktene har Presis Vegdrift og Mesta ansvar for tre hver, mens Veidekke Industri og Vaktmesterkompaniet har hver sin kontrakt.

Alle entreprenørene har lokale underentreprenører, og totalt er det om lag 70 bedrifter. Totalt sysselsetter aktiviteten om lag 500 personer.

I tillegg til krav om lavutslippskjøretøy og CO2-regnskap, belønner Statens vegvesen entreprenører som utvikler ny teknologi og mer miljøvennlige løsninger. Eksempler på dette er bruk av værdata for å redusere vegsalt, gjenbruk av strøsand, oppsamling av støv fra tunneler, reduksjon i svevestøv og brøyteprofiler som skal redusere fokksnø.

Her er alle de nye kontraktene: 

Område Km Entreprenør Kontraktbeløp mill. (eks. mva) Varighet (+ opsjon)
Oslo - Gardermoen 452 Vaktmesterkompaniet 705 5 (+3)
Hallingdal og Valdres 517 Presis Vegdrift 340 5 (+3)
Bergen 347 Mesta 492 5 (+3)
Sunnfjord 403 Mesta 249 5 (+3)
Haugesund 516 Mesta 387 5 (+3)
Steinkjer 311 Veidekke Industri 237 5 (+3)
Midtre Hålogaland 390 Presis Vegdrift 418 5 (+3)
Vest-Finnmark 548 Presis Vegdrift 440 5 (+3)
SUM 3484   3268  

Her kan du lese om de syv andre driftskontraktene:

Vest-Finnmark

Midtre Hålogaland

Nord i Trøndelag

Sunnfjord

Bergen

Haugesund

Oslo - Gardermoen

Kontaktperson: Bjørn Laksforsmo, divisjonsdirektør Drift og vedlikehold, tlf 41412925, e-post bjorn.laksforsmo@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken