Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Arbeidsfellesskapet ONOS – Haugholt har fått oppdraget med å bygge ny bru på E6 i Straumen i Sørfold. Brua er beregnet å koste 75 millioner.

Strømmen bru på E6 i Sørfold ligger på ei fylling i bukta rett ved kommunesenteret Straumen. Den nye brua skal bygges på samme fylling, oppstrøms langs nåværende bru.

Strømmen bru på E6 i Sørfold. Nå skal det bygges ny bru på samme fylling langs nåværende bru.
Strømmen bru på E6 i Sørfold. Nå skal det bygges ny bru på samme fylling langs nåværende bru. Foto: Statens vegvesen.

Trafikken vil gå over nåværende bru i byggeperioden. Trafikantene må forvente at det blir nedsatt hastighet på strekninga i hele byggeperioden. Veitrafikksentralen 175.no vil oppdatere informasjonen til trafikantene fortløpende.

Koster 75 millioner

Ny bru i Straumen har stått på ønskelista lenge. Arbeidet med reguleringsplan startet i 2009, og bygging av bru var aktuelt både i 2013 og 2016, men først i 2021 har prosjektet fått tildelt midler.

Det er satt av totalt 75 millioner kroner til bygging av den nye brua på E6. Entreprenørene ONOS Ole Nordmo & Sønn AS fra Bardufoss i Troms og Haugholt Anlegg`s Service AS fra Gjerstad i Agder skal sammen utføre arbeidet. Planen er at nybrua skal stå ferdig i november 2022.

Bru med spesiell historie

Strømmen bru har ei helt spesiell historie. Fyllinga over Straumbukta ble bygget under krigen i regi av den tyske okkupasjonsmakta. Den ble opprinnelig bygd til Polarbanen mellom Fauske og Narvik, og fyllinga i Straumen var en del av den planlagte jernbanetraseen.

Dagens veibru ble bygd i 1964 og E6 ble da lagt på fyllinga. Brua er 15 meter lang. Straumløpet er for lite og har ført til utgraving av bunnmassene under fundamentene. Dermed har det oppstått setninger på landkarene og kjørebanen.

Støy fra byggearbeidet 

Den nye brua blir 58 meter lang. Den bygges i 3 spenn og skal fundamenteres til fjell. Bruoverbygningen skal bygges på rammede stålrørspeler.

Innbyggerne i Straumen må regne med å oppleve støy fra anleggsarbeidet, spesielt i den første delen av anleggsperioden fra oktober til desember i år, i forbindelse med sprengings- og fundamenteringsarbeid.

Kontaktperson for presse: Terje Arntsen, Overingeniør, Statens vegvesen, Drift og vedlikehold.
Telefon 97723150, e-post terje.arntsen@vegvesen.no.

Aktuelt for fylke(r): Nordland