Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Denne uken starter arbeidet med å utbedre rv. 41 ved Gauslå i Birkenes kommune. Vegen skal få gul midtstripe, bedre kurvatur og slakere stigninger.

Det er Lindland maskin AS som har fått oppgaven av Statens vegvesen om å utbedre vegen, og anleggsmaskinene er snart klare til å starte. Arbeidet starter like sør for låven ved Herefossveien 2857 og avsluttes på toppen av kleivene.

Mer oversiktlig og mer trafikksikker

Det er i alt 1,5 km riksveg som skal utbedres.
– Dette har vært et område som det har vært snakk om å utbedre i mange år. Langs denne strekningen er det uoversiktlig med korte siktsoner. Bratt og svingete veg har vært spesielt utfordrende for tungtransporten vinterstid. Nå blir det endelig en tryggere veg, sier Håvard Sandkjær Fjærbu, byggeleder i Statens vegvesen.

I tillegg til å gjøre vegen bredere og rette ut svinger, skal det også etableres mykt sideterreng og øke vegens bæreevne.

Interimsveg og lysregulering

– Vi vil ha behov for å stanse trafikken forbi anleggsområdet av og til. Det skal blant annet sprenges en del, og det blir kortere stopp på inntil 15 minutter om gangen. I helt spesielle tilfeller kan vegen bli stengt i inntil én time mellom kl. 20.00 og kl. 06.00, forteller Fjærbu.

Lindland Maskin AS vil normalt arbeide på anlegget i ukedagene fra mandag til torsdag.

Prosjektet planlegger etter hvert å lede trafikken over på midlertidige omkjøringsveger gjennom deler av anleggsområdet. Her vil det tidvis bare være ett kjørefelt på strekningen, og trafikken vil her bli lysregulert.

– Vi oppfordrer alle trafikanter til å vise hensyn til de som jobber langs vegen, men også til andre trafikanter, oppfordrer Fjærbu.

Den nye vegen skal stå ferdig høsten 2022.

Riksvei 41 ved Gauslå. Foto
Denne uken starter Statens vegvesen utbedring av rv. 41 ved Gauslå. Vegen skal bli mer trafikksikker, få gul midtstripe og bli tilpasset dagens krav til kurvatur og stigning. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Agder