Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Torsdag 16. september blir Rotsethorntunnelen i Volda stengt eller delvis stengt mellom kl. 19 og 22.30.

Årsaken er at Statens vegvesen skal sammen med nødetatene gjennomføre en fullskala beredskapsøvelse i tunnelen. 

Slik blir trafikkavviklingen under øvelsen 16. september:

  • Kl 1900 – 2000 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil
  • Kl 2000 – 2130 Tunnel helt stengt – omkjøring via E39 / rv. 651 Stigedalen
  • kl 2130 – 2230 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil

– Fullskalaøvelser som dette har som mål å være så realistiske som mulig og gjennomføres i sanntid, sier Olav Amund Hjeltereie Myklebust i Statens vegvesen.

Regelverket setter krav til jevnlige øvelser i vegtunneler. I tillegg til samhandling, er det et viktig formål å sikre at nødetatene får nødvendig kjennskap til utrustning og installasjoner i de tunnelene som ligger innenfor deres geografiske ansvarsområde.

– Under øvelsen blir også tunnelens sikkerhetsutstyr testet under realistiske forhold. Ikke minst gjelder dette kommunikasjon mellom tunnel og Vegtrafikksentralen som sitter med overvåkning av tunnelen, sier Myklebust.

For å kunne gjennomføre øvelsen, vil det medføre trafikkhindring for trafikantene.

– Vi beklager ulempen dette medfører, men forsøker gjennom god informasjon i forkant å redusere ulempen så godt som mulig, sier Myklebust.

Trafikkinformasjon | Statens vegvesen

Brann i tunnel | Statens vegvesen

Kontaktperson:

Olav Amund Hjeltereie Myklebust

Praktisk tunnelforvalter og brannvernleder

Statens vegvesen Drift midt

Tlf: 90 89 51 10

E-post:

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal