Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

CO2-utslippet reduseres når oljebasert bindemiddel byttes ut med plantebasert materiale.

Nå er en 484 meter lang strekning av E14 i Meråker i Trøndelag asfaltert med en ny og mer miljøvennlig asfalt. Til sammen ble det lagt 200 tonn asfalt av entreprenøren Veidekke, som har kontrakt med Statens vegvesen om å asfaltere riksvegene i Trøndelag. I asfalten er bindemiddel basert på fossil råolje delvis erstattet med et miljøvennlig plantebasert alternativ. I stedet for den tradisjonelle lukta av olje, bredte lukten av bål seg utover landskapet mens asfalteringen pågikk.

Asfaltering med klimavennlig asfalt med plantebasert bindemiddel på E14 i Meråker i Trøndelag.

– Dette er det tredje året på rad vi vekter utslipp av CO2 ved tildeling av flere av asfaltkontraktene på riksvegene. Da lønner det seg for entreprenørene å levere asfalt med lavt klimagassutslipp, sier fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har et mål om å halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030, og har gjort grep som har ført til at klimatiltak lønner seg.

– Asfaltbransjen viser at dette er en utvikling de ønsker velkommen. At vi har en klar strategi for hvordan vi jobber med klimagassreduksjoner, bidrar til at alle de store entreprenørene gjør tiltak for å redusere sine utslipp. Det er vi glade for, og det viser at den jobben vi gjør har veldig god effekt, sier Lunaas.

Lar entreprenørene bruke sin kunnskap for å kutte CO2-utslipp

Ved at Statens vegvesen har vært tydelige på at utslipp av CO2 vil få betydning for tildeling av asfaltkontrakter, har det ført til at entreprenørene har stort fokus på å redusere sine utslipp.

Det er viktig at tiltakene for å begrense CO2-utslippene ikke skal gå på bekostning av levetiden til asfalten. Det er fortsatt et like stort fokus på kvalitet, altså asfaltens bestandighet og gode deformasjonsegenskaper, og motstand mot piggdekkslitasje. Det tas prøver av asfalten når den legges, og vegeier skal gjøre målinger av spor og jevnhet de neste årene.

Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt og fagansvarlig for asfalt, Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. Foto: Ellinor Hansen

– Vi har en god dialog med bransjen i arbeidet vårt med å utvikle kontraktene og få ned utslippet av CO2. På denne måten nyttiggjør vi oss av entreprenørenes kunnskap og erfaring til å gi oss et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, sier Lunaas.

Det er mange ulike tiltak som reduserer CO2-utslippet fra asfaltvirksomheten, som for eksempel å øke andelen av resirkulert asfalt, endre fyringskilder i asfaltfabrikken, produsere asfalten ved lavere temperatur, klimavennlig transport med bil og båt, bio-bindemidler osv.

– Vi vil fortsette arbeidet med å vektlegge CO2-utslipp i stadig flere av asfaltkontraktene våre og er glade for å se at flere store byggherrer som fylkeskommuner og kommuner tar i bruk den samme metoden, sier Lunaas.

Veidekke har forsket på bruken av alternative bindemidler og kjørt tester i laboratoriet i Trondheim før de i fjor høst la den første prøvestrekningen av asfalten i ett kjørefelt på fv. 700 mellom Meldal og Berkåk for Trøndelag fylkeskommune. Den har de videreutviklet til den miljøasfalten de har lagt på E14.

– Veidekke har høye mål innen bærekraft, og vi er helt avhengige av at våre kunder legger til rette for innovasjon i sine kontrakter slik som Statens vegvesen gjør her. Innovasjon i bransjen skjer ikke ved detaljbeskrivelser, men når kriterier som CO2-utslipp måles, vektes og premieres i anbud, sier direktør Martin Holmqvist i Veidekke Asfalt.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag