Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samferdselsdepartementet har i dag bedt Statens vegvesen om å utrede undersjøiske løsninger for kryssing av Romsdalsfjorden.

- Departementet har gitt oss i oppdrag å gjennomføre en utredning av undersjøiske løsninger innen konsept 5 i den opprinnelige konseptvalgutredningen for strekningen Ålesund – Bergsøya. Det vil si forbindelsen fra Vikebukt til Molde via Sekken, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Bilde av Per Morten Lund
Direktør i Statens vegvesen Per Morten Lund Foto: Knut Opeide

- I utredningen skal vi vurdere disse mulige løsningene opp mot samfunns- og effektmålene fra konseptvalgutredningen. Departementet sier i sin bestilling at utredningen bør gjøres på samme grunnlag som rapporten fra 2019 for kryssing av Romsdalsfjorden, for å gi et godt grunnlag for å sammenligne.

Statens vegvesen engasjerer nå et eksternt konsulentfirma til å gjennomføre utredningen.
- Vi velger å la et eksternt konsulentfirma gjøre jobben, slik at det skal være minst mulig tvil om den faglige uavhengigheten i utredningen. Resultatene av utredningen kan foreligge om ca. sju uker, sier Per Morten Lund.

Statens vegvesen utredet i 2019 ulike kryssinger av Romsdalsfjorden. Det kom da fram at Romsdalsaksen var betydelig dyrere enn Møreaksen. Møreaksen var best på nytte for trafikantene, for samfunnet som helhet og skåret best på målene om reisetid mellom Ålesund og Molde samt utvidelse av bo- og arbeidsmarkedene. Romsdalsaksen ga minst klimautslipp fra både bygging og transport.

- Vi ser at vi i 2019 i tillegg kunne sett på undersjøiske løsninger i Romsdalsaksen, som blant annet kan gjøre at man unngår konflikter med verneinteresser på Veøya. Det har Samferdselsdepartementet nå bedt oss om å gjøre, sier Lund.

Ta kontakt for mer informasjon:
Per Morten Lund, direktør i Statens vegvesen, tlf. 952 76 397
Pressevakta i Statens vegvesen treffes på tlf. 953 00 727

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal