Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Dødstallene for septembertrafikken er høye, og vi har «tatt igjen» fjoråret. 16 døde på veiene i september i år mot 2 i fjor. 5 døde i MC-ulykker.

Illustrasjonsfoto av motorsyklist på MC kjørende på landevei
Motorsyklister er sårbare og spesielt utsatt for alvorlige ulykker. Foto: Statens vegvesen

Så langt i år er 70 personer drept i trafikken i Norge. 4 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

MC ulykker dominerer

Det var fem menn i alderen 25–46 år som døde i MC-ulykker i september i år, og fire av dem døde i utforkjøringer.

– Motorsyklister er sårbare og spesielt utsatt for alvorlige ulykker, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Etter en MC-sesong med færre drepte enn tidligere år ved inngangen til september, har vi hatt nesten like mange slike ulykker i september som i resten av året. Allikevel er det fortsatt færre drepte på MC i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er 12 personer døde i MC-ulykker i Norge, mot fjorårets 16 på samme tidspunkt.

– Vi går inn i mørketiden med glatte veier, mye regn og snart frost og snø mange steder. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, og dette må trafikantene ta hensyn til. Det tenker jeg særlig er viktig å merke seg for de som fortsatt kjører motorsykkel utover høsten, sier Ranes.

Mange drepte i Viken

En tredel (5) av alle ulykkene i september skjedde i Viken fylke, og alle de som døde var menn.

Agder, Innlandet, Rogaland og Trøndelag hadde to trafikkdrepte, mens det var én i hvert av fylkene Nordland, Vestland og Troms og Finnmark.

Ingen døde i september i Oslo, Møre og Romsdal eller Vestfold og Telemark.

Det var 15 menn og en kvinne som døde i trafikken i september, og de fleste ulykkene var utforkjørings- og møteulykker.

For mer bakgrunnsinformasjon om ulykker: Se vårt ulykkesregister med nasjonale, fylkes- og kommunale tall (TRINE)

Ulykkesregisteret TRINE inneholder ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon og statistikk over vegtrafikkulykker med personskade. Det gir mulighet til å sette opp egne tabeller for det du ønsker å vite mer om. TRINE inneholder data fra 1990–2020 og oppdateres hvert år i månedsskiftet mai/juni med forrige års ulykkesdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foreløpige ulykkestall for 2021 per 30. september

Ulykkestall fordelt på fylke
Fylke 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Viken 35 19 23 11 13 16 15 19 4
Oslo 3 3 4 2 4 1 4 1 -3
Innlandet 13 10 13 9 6 8 10 8 -2
Vestfold og Telemark 12 9 9 6 9 8 10 5 -5
Agder 9 11 7 3 8 7 2 4 2
Rogaland 8 6 13 6 8 1 4 4 0
Vestland 10 5 9 13 12 8 4 8 4
Møre og Romsdal 5 2 4 4 5 6 2 2 0
Trøndelag 18 7 13 7 5 5 3 7 4
Nordland 7 8 6 5 5 12 8 4 -4
Troms og Finnmark 6 7 10 6 4 3 4 8 4
SUM 126 87 111 72 79 75 66 70 4
Ulykkestall fordelt på enhet
Enhet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
Fotgjenger 12 8 12 7 5 7 6 6 0
Sykkel 11 5 12 7 7 6 4 4 0
Moped 0 0 1 1 2 0 0 1 1
Lett MC 2 0 0 1 1 1 2 1 -1
MC 18 20 17 16 13 14 16 12 -4
ATV/Traktor 9 1 8 0 2 0 0 2 2
Personbil 58 49 54 33 46 39 31 34 3
Varebil/Bobil 2 0 3 3 2 2 1 2 1
Tungbil 4 4 3 2 1 4 5 6 1
Buss 7 0 1 0 0 1 1 1 0
Annet 3 0 0 2 0 1 0 1 1
SUM 126 87 111 72 79 75 66 70 4
Ulykkestall fordelt på alder
Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Endring
0–15 5 2 2 1 1 0 1 3 2
16–24 14 20 20 8 15 14 12 14 2
25–44 24 26 23 17 17 22 15 17 2
45–64 38 21 38 26 26 19 25 23 -2
65+ 45 18 28 20 20 20 13 13 0
SUM 126 87 111 72 79 75 66 70 4

Kontakter

Guro Ranes
Avdelingsdirektør
Statens vegvesen Transport og samfunn
Tlf. 91 85 92 19
guro.ranes@vegvesen.no

Benedicte Petersen
Kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen Transport og samfunn
Tlf.: 95 14 71 31
benpet@vegvesen.no