Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Åtte personer omkom i trafikken i oktober, der personbilulykker dominerer bildet.

79 personer har så langt mistet livet på norske veier i år mot 76 på samme tid i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Positiv utvikling i Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark

Det er en positiv utvikling i ulykkestallene for Nordland, Oslo og Vestfold og Telemark så langt i år. Det er henholdsvis fire, fire og fem færre drepte ved utgangen av oktober i de tre fylkene sammenlignet med i fjor.

Troms og Finnmark, Vestland og Viken er i andre enden av skalaen med fire flere drepte enn året før, i samme tidsrom.

For de andre fylkene er tallene tilnærmet de samme som i 2020.

I oktober omkom en mann og en kvinne i 80-årene i Viken. Begge ulykkene skjedde med personbil. Det var også to dødsulykker på veiene i Rogaland denne måneden. Den siste skjedde lørdag da en person kjørte av veien og omkom på stedet.

Fylkene Troms og Finnmark, Vestland, Innlandet, og Vestfold og Telemark har opplevd én dødsulykke hver denne måneden. Alle de involverte var menn.

Totalt er det åtte drepte i oktober i år mot ti i samme måned i fjor.

Nedgang i møte- og utforkjøringsulykker de siste 10 årene

- Møte- og utforkjøringsulykker er fortsatt dominerende ulykkesårsaker. Men de siste årene har vi sett færre av denne typen ulykker. Dette er gledelig, og det kan se ut som om satsingen på møtefrie veier og innsats for utbedring av sideterrenget og rekkverk begynner å gi resultater, sier Guro Ranes leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Fremover vil vi i større grad intensivere arbeidsinnsatsen mot myke trafikanter og spesielt fotgjengerulykker, der vi ikke ser den samme positive trenden. Dette er noe vi tar tak i Tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-25, som nå er ute på høring.

 - Til sist vil jeg gjerne minne om vårt felles ansvar for trafikksikkerheten. Hvis alle holder fartsgrensen og kjører etter forholdene, bruker bilbelte og kjører rusfritt vil vi kunne redusere dødstallene i trafikken, avslutter Ranes.