Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Nå er den gamle støyskjermen revet, og den nye tar form.

–  Den gamle støyskjermen var utdatert, og hadde gjort jobben sin. Den nye gir bedre støyskjerming for naboene, sier byggeleder Torunn Haugen Sandvik i Statens vegvesen.

Fra venstre: Jardar Fisknes (Prosjektleder Grande Entreprenør), Jørgen Malmo (Driftsleder Veidekke), Guri Pedersen Skei (Landskapsarkitekt i Statens Vegvesen). Foto: Torunn Haugen Sandvik

Den nye støyskjermen går langs E6 nord for Hamnekrysset i Verdal og skjermer bebyggelsen for bråket fra trafikken. Støyskjermen er en kilometer lang, og består av treverk på betongfundament.

– Skjermen er 20 cm høyere enn den gamle skjermen, og er i tillegg tettere, for å gi bedre støyskjerming, sier Sandvik.

Til våren blir det plantet nytt gress og annen beplantning ved den nye støyskjermen. Hovedentreprenøren er Veidekke, som har driftskontrakten for riksvegene i Trøndelag med vegeier Statens vegvesen. De lokale underentreprenørene som har hatt oppdrag med riving av den gamle støyskjermen og bygging av den nye, er Grande Entreprenør og Stein maskin AS.

Bygging av ny støyskjerm langs E6 i Verdal. Foto: Torunn Haugen Sandvik
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag