Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesens parkeringstilsyn finner feil ved nesten alle kontrollerte parkeringsplasser.

I løpet av de snart fem årene Parkeringstilsynet har vært i drift, har tilsynet gjennomført kontroller over hele landet.

 – Der hvor vi gjennomfører tilsyn finner vi som regel feil og mangler. Det kan for eksempel være bruk av feil skilt,  mangelfull skilting eller manglende handicap-parkering, sier Halgeir Jansen i Statens vegvesens parkeringstilsyn.

Det er nemlig slik at parkeringsforskriften stiller krav til alle som tilbyr såkalt vilkårsparkering. Dette er alle som tilbyr en offentlig tilgjengelig parkeringsplass mot betaling, med tidsbegrensning eller andre vilkår for at du skal få lov til å parkere der.

– Siden oppstarten har vi mottatt mer enn 900 tips om parkeringsanlegg med mulige feil. Tipsene kommer fra privatpersoner, bransjen selv, kommuner og fra parkeringsklagenemda, sier Halgeir Jansen.

Uoversiktlig bransje

Bilde av parkeringsskilt
Parkeringsskilt Foto: Simen Narjord

Parkeringstilsynet ble etablert i 2017. Da var parkeringsbransjen preget av mange aktører med ulike regelverk som ble praktisert på ulik måte. Det var et sterkt behov for samordning, og et tydeligere felles regelverk for parkering.

Parkeringsforskriften gir parkeringsbransjen felles rammer for hvordan de skal drive parkeringsplassene de tilbyr. Forskriften skal sikre at parkeringsbransjen er forbrukervennlig, at parkeringsplassene er universelt utformet, og at tilbudet er av god kvalitet og mest mulig likt, uavhengig av hvem som tilbyr parkeringen. Det er også krav til at alle parkeringsplasser med betaling skal ha en betalingsautomat og i tillegg en løsning som gjør det mulig å betale via for eksempel mobiltelefon.

Fortsatt uregistrerte virksomheter

– Parkeringstilsynets rolle er å følge opp at kravene som stilles i forskriften blir fulgt. Blant annet følger vi opp at alle virksomheter som skal være registrert i parkeringsregisteret faktisk registrerer seg, sier Jansen.

Det er fortsatt en del virksomheter og parkeringsområder som ikke er registrert i Parkeringsregisteret. Dette er en forutsetning for å kunne tilby vilkårsparkering og ilegge kontrollsanksjoner (populært kalt parkeringsbøter).

- Vi trenger tips og tilbakemeldinger, enten det gjelder parkeringsvirksomheter som burde vært registrert i Parkeringsregisteret, eller andre forhold vi bør se på. Henvendelser kan sendes til , sier Halgeir Jansen.

Parkeringstilsynet behandler ikke enkeltsaker

Parkeringstilsynet behandler ikke enkeltsaker. Ønsker du å klage på en ilagt kontrollsanksjon (parkeringsbot) eller borttauet bil så skal du først ta kontakt med parkeringsselskapet. Hvis dette ikke fører frem kan du ta kontakt med Parkeringsklagenemnda.