Mandag 11. oktober blir Freifjordtunnelen stengt for trafikk mellom kl. 22 og 23.30.

Årsaken er at Statens vegvesen skal sammen med nødetatene gjennomføre en fullskala beredskapsøvelse i tunnelen. 

Slik blir trafikkavviklingen under øvelsen 11. oktober:

  •  Kl 2100 – 2200 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil
  • Kl 2200 – 2330 Tunnel stengt – omkjøring FV 532 / FV64 Atlanterhavsvegen
  • kl 2330 - 0600 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil

– Fullskalaøvelser som dette har som mål å være så realistiske som mulig og gjennomføres i sanntid, sier Olav Amund Hjeltereie Myklebust i Statens vegvesen.

Regelverket setter krav til jevnlige øvelser i vegtunneler. I tillegg til samhandling, er det et viktig formål å sikre at nødetatene får nødvendig kjennskap til utrustning og installasjoner i de tunnelene som ligger innenfor deres geografiske ansvarsområde.

– Under øvelsen blir også tunnelens sikkerhetsutstyr testet under realistiske forhold. Ikke minst gjelder dette kommunikasjon mellom tunnel og Vegtrafikksentralen som sitter med overvåkning av tunnelen, sier Myklebust.

For å kunne gjennomføre øvelsen, vil det medføre trafikkhindring for trafikantene.

– Vi beklager ulempen dette medfører, men forsøker gjennom god informasjon i forkant å redusere ulempen så godt som mulig, sier Myklebust.

Trafikkinformasjon | Statens vegvesen

Brann i tunnel | Statens vegvesen

Kontaktperson:

Olav Amund Hjeltereie Myklebust

Praktisk tunnelforvalter og brannvernleder

Statens vegvesen Drift midt

Tlf: 908 95 110

E-post: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal