Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Mandag 11. oktober blir Freifjordtunnelen stengt for trafikk mellom kl. 22 og 23.30.

Årsaken er at Statens vegvesen skal sammen med nødetatene gjennomføre en fullskala beredskapsøvelse i tunnelen. 

Slik blir trafikkavviklingen under øvelsen 11. oktober:

  •  Kl 2100 – 2200 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil
  • Kl 2200 – 2330 Tunnel stengt – omkjøring FV 532 / FV64 Atlanterhavsvegen
  • kl 2330 - 0600 Tunnel åpen, men med manuell dirigering/ledebil

– Fullskalaøvelser som dette har som mål å være så realistiske som mulig og gjennomføres i sanntid, sier Olav Amund Hjeltereie Myklebust i Statens vegvesen.

Regelverket setter krav til jevnlige øvelser i vegtunneler. I tillegg til samhandling, er det et viktig formål å sikre at nødetatene får nødvendig kjennskap til utrustning og installasjoner i de tunnelene som ligger innenfor deres geografiske ansvarsområde.

– Under øvelsen blir også tunnelens sikkerhetsutstyr testet under realistiske forhold. Ikke minst gjelder dette kommunikasjon mellom tunnel og Vegtrafikksentralen som sitter med overvåkning av tunnelen, sier Myklebust.

For å kunne gjennomføre øvelsen, vil det medføre trafikkhindring for trafikantene.

– Vi beklager ulempen dette medfører, men forsøker gjennom god informasjon i forkant å redusere ulempen så godt som mulig, sier Myklebust.

Trafikkinformasjon | Statens vegvesen

Brann i tunnel | Statens vegvesen

Kontaktperson:

Olav Amund Hjeltereie Myklebust

Praktisk tunnelforvalter og brannvernleder

Statens vegvesen Drift midt

Tlf: 908 95 110

E-post: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal