Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Selv om du ser bilen, så ser ikke bilføreren deg. I høstmørket er du nærmest usynlig uten lys på sykkelen.

Syklist i mørket
Som syklist i mørket er du lite synlig, du holder gjerne høyere fart enn en fotgjenger og du oppholder deg ofte i veibanen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Små marginer uten lys

Syklende uten refleks og lykt blir først synlige 25-30 meter fra bilister med nærlyset på. Ved våt veibane og regn, reduseres sikten ytterligere. Da kan det ofte være for sent.

– Svært mange bilister har nok fått hjertet i halsen over at det plutselig er en syklist uten lys i veibanen. På sykkel er i tillegg farten vesentlig høyere enn for gående. Da er det behov for å oppdage syklisten tidligere. Det er små marginer før det skjer en ulykke, sier seniorrådgiver David Tofthagen i Trygg Trafikk.

Med lys og reflekser blir du synlig i trafikken. Dette gjør at du blir oppdaget 300 meter tidligere av bilister og farlige situasjoner kan lettere unngås.

Uten fastmontert lys risikere du 1300 kroner i bot

I tillegg til at det kan være livsfarlig å sykle uten lys er det også ulovlig. Som syklist er du pålagt å ha hvitt eller gult lys foran på sykkelen, rødt lys bak og reflekser på pedalene. Mangler du noe av dette kan du risikere en bot på 1300 kroner.

– Mange er ikke klar over at det er påbudt med lys både foran og bak på sykkelen når det er mørkt. I tillegg selges de fleste sykler uten sykkellykt. Sykkelselgere bør i større grad informere om krav til lys og refleks når de selger sykler, oppfordrer rådgiver Astrid Kristiansen i Statens vegvesen.

Vi har ingen å miste

Ifølge en undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt i 2016 er det estimert at antall skadde og drepte syklister kan reduseres med 14 prosent dersom alle sykler med lys i mørket.

– Analysen av dødsulykker viser at lite synlige syklister i skumring eller mørket var en medvirkende faktor i seks dødsulykker fra 2005-2012. Nesten 40 prosent av syklene i dødsulykkene hadde ikke lys. Det viser hvor viktig det er å bruke lys. Vi har ingen å miste, avslutter Kristiansen.

Dette er kravene til lys og refleks på sykkelen:

  • Ved sykling i mørket eller skumring skal det foran på sykkelen være lykt med gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Lykten skal gi tilstrekkelig lys, uten å virke blendende.
  • Bak på sykkelen skal det være lykt med rødt eller rødt blinkende lys. Dette gjelder også ved sykling på gang- eller sykkelvei.
  • Lyktene skal kunne ses tydelig i en avstand på 300 meter. Lykt som gir blinkende lys, skal blinke med minst 120 blink per minutt.
  • Lyktene skal være festet på sykkelen.
  • Det skal være rød refleks bak og hvit eller gul refleks på begge sidene av pedalene.