Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Så snart entreprenør har fått grønt lys for å varsle om veiarbeid må ansvarshavende fra 1. desember selv aktivere tillatelsen slik at arbeidet kan starte.

Det pågår mye veiarbeid langs veiene i Norge
På Vegvesen.no/trafikk, får du full oversikt over trafikkavvikling, veiarbeid og redusert fremkommelighet i sanntid. Planlagt veiarbeid ligger også inne i kartet. Foto: Kilde: Statens vegvesen

Tidligere måtte ansvarshavende melde ifra om veiarbeid ved å fylle ut og sende et detaljert aktiveringsskjema til Veitrafikksentralen (VTS). Fra og med i dag skal ansvarshavende enkelt aktivere tillatelsene på Din Side. Når tillatelsen til å utføre veiarbeid er aktivert, blir VTS automatisk varslet og oppdaterer informasjonen på Vegvesen.no/trafikk. Der har trafikanten til enhver tid full oversikt over hvor og når det skjer veiarbeid og hvor det eventuelt kan bli kø og forsinkelser.  

Vegvesenet sikrer god reiseinformasjon til trafikanter

– Aktivering av arbeidsvarslingstillatelser har vært tungvint og skapt merarbeid både for ansvarshavende og saksbehandler. Nå skjer dette med et par tastetrykk ved at søker selv aktiviserer sine tillatelser. Dette betyr at veitrafikksentralene raskere får informasjon om oppstart av veiarbeid og hvor lang tid arbeidet vil ta, noe som igjen sikrer god reiseinformasjon til næringstransport og private trafikanter, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

VTS får raskere beskjed om avsluttet veiarbeid

Etter at arbeid på vei er utført skal tillatelsen deaktiveres. I praksis betyr det at vi innfører et ekstra steg for søkeren.

– Langs norske veier pågår det i snitt rundt 600 tilfeller med veiarbeid i løpet av en uke. Når ansvarshavende selv deaktiverer arbeidsvarslingstillatelsen straks veiarbeidet er avsluttet og veien igjen er åpen, får VTS umiddelbar beskjed. Dette kan det bety mye for veiens oppetid og trafikantenes framkommelighet, avslutter Mykland.