Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

KlimaGrunn har nå knyttet til seg en masterstudent fra NTNU for å utføre laboratorietesting av bindemiddelstabiliserte prøver.

Pernille K. Baustad.Foto.
Pernille K. Baustad

Den nye laboratoriemetoden for testing av oppnådd fasthet i bindemiddelstabilisert kvikkleire testes både ved Multiconsults og Statens vegvesens laboratorier i Oslo. I Trondheim får prosjektet nå hjelp fra den engasjerte masterstudenten Pernille K. Baustad.

– Jeg gleder meg til å ta fatt, det er givende å bidra inn i et prosjekt som er viktig for hele bygg-og anleggsbransjen, sier hun. Baustad er masterstudent i geoteknikk (Institutt for bygg- og miljøteknikk) ved NTNU og jobber nå med prosjektoppgaven som er siste steg før masteroppgaven som også vil handle om KlimaGrunn-prosjektet.

Ny labmetode skal gi sikrere kunnskap om oppnådd stabilitet

KlimaGrunn ved Multiconsult har utviklet en ny metodikk for laboratorietestingen av leirprøver med ulike typer og mengder bindemiddel. Erfaring viser nemlig at laboratoriepreparerte prøver oppnår lavere styrke og stivhet enn det som oppnås i felt med samme mengde bindemiddeltype og -mengde. En av hovedårsakene er at herdeforholdene er annerledes på lab enn i felt. Det fører til at det i dag ofte brukes langt mer bindemiddel i felt enn det som er nødvendig for å oppnå stabiliteten man ønsker.

– Nå gjennomfører KlimaGrunn ustrakt testing av den nye metoden som skal føre til mye bedre samsvar mellom testresultatene fra laboratoriet og resultatene som oppnås ute i felt, forteller Tonje Eide Helle fra Multiconsult. Hun er prosjektleder for leverandørsiden av KlimaGrunn-prosjektet.

– Ved hjelp av testing lab vil vi forutsi riktig mengde bindemiddel som trengs i stabiliseringen før man begynner stabiliseringsarbeidene på anleggsplassen, og dermed kunne tilpasse bindemiddelmengden til lokale grunnforhold, forklarer hun.

Det er nettopp denne nye labprosedyren Baustad skal benytte i sitt arbeid.

– Jeg skal jobbe med å måle oppnådd styrke på kalksementstabiliserte kvikkleireprøver med ulik densitet (tetthet). Dataene fra prosjektoppgaven vil gi et bilde av hvor stor innvirkning densiteten man preparerer prøvene til, har på oppnådd fasthet, sier hun.

Trenger mest mulig data

– Prosjektet trenger et stort datagrunnlag, derfor er vi fornøyde med å ha med Pernille Baustad på laget, sier Eivind Schnell Juvik, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Han tilføyer: jo bedre kunnskapsgrunnlag, jo mer nøyaktig kan vi forhåndsberegne oppnådd styrke i kalksementpeler – og dermed optimalisere mengden bindemiddel som brukes.

Det har til nå vært en utfordring at det ikke har vært én felles metodikk med tilhørende prosedyre som alle aktører har benyttet for å utføre laboratorietester av bindemiddelstabiliserte løsmasser som leire og silt. Det har gjort det vanskelig å sammenlikne resultater mellom ulike laboratorier.

– Målet er å utvikle én felles arbeidsmetodikk for alle aktører som jobber med grunnstabilisering slik at prøvene blir sammenlignbare og etterprøvbare mellom laboratoriet og felten, avslutter Juvik.