Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Universitetet i Stavanger tilbyr en ny videreutdanning innen tunnelsikkerhet med mål om å øke kompetansen i en næring som er i stadig utvikling.

Studietilbudet appellerer til de som til daglig jobber med tunnelforvaltning og de som ikke har slik bakgrunn, men som ønsker kompetanseutvikling innenfor fagområdet. Les mer om studiet og meld deg på her: www.uis.no/tunnelsikkerhetsstudiet. Søknadsfrist er 15. desember - oppstart våren 2022.

Tunnelsikkerhet handler om forståelse av forebyggende sikkerhetsoppgaver og beredskapsløsninger. Tunnelene er svært ulike med hensyn til lengde, stigningsforhold, tverrsnitt og sikkerhetsutrustning. Sikkerhetsstyringen kan derfor være ulik, hvor forebygging, risikoredusering, evakuering og redning er vesentlige aktiviteter som må planlegges og iverksettes. Studiemodellen er samlingsbasert hvor man kan gjennomføre de 30 studiepoengene på ett eller to år.

Norges Forskningsråd finansierer sju kapasitetsløft - ett av disse er Kapasitetsløft Tunnelsikkerhet (KATS) | Universitetet i Stavanger (uis.no) hvor Statens vegvesen er en av samarbeidspartnerne. KATS har som mål å bygge forskningsbasert kompetanse som setter tunnelsikkerhetsnæringen i stand til å levere løsninger som styrker tunnelsikkerheten.

Vegdirektoratet, ved Myndighet og regelverk, utvikler lover, forskrifter og normaler og sørger for at kravene i regelverket følges når tunnelforvalter søker om godkjenning av tunneler før byggestart og åpning.

- Tunnelsikkerhetsstudiet vil bidra til at vi tar et felles løft for tunnelsikkerheten i årene som kommer, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen i Vegdirektoratet.