Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Kortene vil høyst sannsynlig bli produsert og sendt ut i løpet av inneværende uke.

Vegvesenets leverandør av fartsskriverkort har hatt tekniske problemer, men produksjonen er nå i gang igjen. Leverandøren har antydet at kortene blir produsert og sendt i løpet av denne uka, og kortene vil forhåpentligvis bli levert til kundene i løpet av neste uke.

– Vi er glade for at feilen nå er rettet, og håper det ikke medfører altfor store ulemper for sjåførene. Så lenge de følger den midlertidige ordningen, vil det gå bra om de blir stoppet i kontroll langs veien, sier seksjonsleder Roy H. Holm i Statens vegvesen.

Midlertidig ordning

Inntil nytt sjåførkort er mottatt, kan sjåførene som er rammet av produksjonsproblemet kjøre på utskrift fra fartsskriveren. På utskriften som tas ut når sjåføren overtar et kjøretøy, må følgende noteres:

  • Fullt navn
  • Sjåførkort- eller førerkortnummer
  • Egen underskrift
  • Om sjåføren har utført annet arbeid, stått til rådighet for arbeidsgiver eller hatt pauser/hviler før overtakelsen av kjøretøyet og det ikke kommer fram på utskriften, må det registreres bak på utskriften.

Det samme må gjøres ved arbeidsdagens slutt.

Sjåføren må i tillegg ha med seg utgått sjåførkort (for de som har kort), kopi av søknad om nytt kort og alle utskriftene for inneværende dag og de foregående 28 dagene under kjøring og kunne fremvise det ved kontroll. Deretter skal utskriftene leveres transportforetaket som skal oppbevare dem i minst ett år.

Den midlertidige ordningen gjelder kun kjøring i Norge.

Mer om digital fartsskriver: Fartsskriver og sjåførkort