Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med branntepper kan bilbranner i tunneler slukkes raskt. Det begrenser røykutviklingen og reduserer skader på tunnelinstallasjonene.

Branntepper er effektivt ved slukking av bilbranner.
Branntepper er effektivt ved slukking av bilbranner. Foto: Gøran Sofienlund / Statens vegvesen

En bilbrann gir store mengder røyk, noe som kan gjøre evakuering av trafikanter i en tunnel utfordrende. I tillegg kan en bilbrann gi store og kostbare skader på utstyret i tunnelen.

Mange tunneler inneholder mye elektroteknisk utstyr som kabler, kameraer og vifter. Dette er utstyr som er dyrt og tidkrevende å reparere og erstatte. Ved å begrense konsekvensene av en tunnelbrann, blir behovet for reparasjoner mindre og tunnelen kan dermed åpne igjen raskere etter en slik hendelse.

Forebygger og begrenser tunnelskader

Med et brannteppe kveles brannen i en bil raskt. Derfor gir Statens vegvesen nå branntepper til seks brannvesen på Østlandet som til sammen har ansvar for 17 tunneler. Flere brannvesen står for tur utover vinteren.

– Innkjøpet av brannteppene er en liten kostnad i forhold til hva vi kan forebygge og begrense av skade ved en brannhendelse, sier Endre Quie Stephensen, rådgiver for sikkerhetsstyring og beredskap i Statens vegvesen. Han er overbevist om at slike relativt enkle forebyggende tiltak er viktig for totalsikkerheten i tunneler.

– Det elektrotekniske utstyret i taket av en tunnel er kostbart, og om vi kan redusere eller eliminere skader i infrastrukturen i tunnelen, vil vi kunne spare store summer i reparasjon og, ikke minst, så vil vi kunne åpne tunnelen igjen raskere og dermed spare trafikantene for langvarige omkjøringer.

Reduserer røykutviklingen

Lillehammer region brannvesen er et av brannvesenene som får brannteppe av Statens vegvesen i høst.

– Med brannteppe får vi enda et verktøy i verktøykassa, sier leder for beredskap, Stig Ringlund i Lillehammer, som er takknemlig for gaven.

Brannteppet fra Vegvesenet vil bli plassert på Tretten brannstasjon, som er en deltidsstasjon som ligger 500 meter fra nordre tunnelåpning til Øyertunnelen på E6. Her kan de to første som møter på innkalling, raskt kjøre ut og legge brannteppet over bilen som brenner i tunnelen.

– Teppet vil slokke brannen raskt, noe som gir mindre røykutvikling. Ved en brann i tunnel er røykspredning kritisk ved evakuering av personer, spesielt i en ettløps tunnel som Øyertunnelen, sier Ringlund.

Brannvesen på plass innen en halvtime får branntepper

Statens vegvesen deler i denne omgangen ut branntepper til brannvesen på Østlandet. Om utvelgelsen av hvilke brannvesen som får branntepper, sier Endre Quie Stephensen:

– Utstyr, kabling og installasjoner i tunnelene er laget i henhold til spesifikasjoner på hvor lenge de tåler en gitt temperatur over en viss tid. Vi gir derfor branntepper til brannvesen som vil kunne være i innsats i tunnelen før det har gått 30 minutter.

Brannteppene spyles etter bruk og kan brukes opp igjen 30-50 ganger.

Disse får branntepper av Statens vegvesen

Dato for overrekkelse i parentens.

Øvre Romerike brann- og redningsvesen (24. november)
Ansvar for: E6 Eidsvolltunnelen, Korslundtunnelen og Morskogtunnelen

Valdres brann- og redningstjeneste (26. november)
Ansvar for: E16 Bangskleivtunnelen, Bergsundtunnelen, Rødølstunnelen og Haugavikatunnelen

Midt-Gudbrandsdal brannvesen (1. desember)
Ansvar for: E6 Hundorptunnelen og Teigkamptunnelen

Lillehammer region brannvesen (7. desember)
Ansvar for: E6 Øyertunnelen + to bytunneler i Lillehammer

Lunner – Gran brann og redning (desember)
Ansvar for: Rv. 4 Granstunnelen, Røstetunnelen, Gruatunnelen og Lunnertunnelen

Hedmark brann og redning (desember)
Ansvar for: E6 Espatunnelen

Flere brannvesen med tunnelberedskap på riks- og europaveger på Østlandet får branntepper utover vinteren.

Kontaktperson
Endre Quie Stephensen
Rådgiver for sikkerhetsstyring og beredskap
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Tel: 482 45 096
E-post: endre.quie.stephensen@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken