Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Flere tunneler i Stavanger skal vaskes de kommende ukene. Dette må du som bilist være obs på.

– Vi har forståelse for at arbeid på vegene kan skape utfordringer for trafikantene, men da er det viktig å minne om det er nettopp dem vi gjør jobben for, sier byggeleder Rowan W. Zwart i Statens vegvesen.

Tunnelvask er ett av tiltakene som er nødvendig for å sikre at vegene på riks- og europavegnettet er trygge og framkommelige til enhver tid.

– Vi har forsøkt å minimere ulempene for trafikantene, ved å legge tunnelvask til den tiden på døgnet da trafikken er minst, legger han til og understreker at tunnelvask er et rent rutinemessig arbeid som trafikanter i Stavanger-området er godt kjent med.

Riksveg 13, E39, Stavanger, tunnelvask
Flere Stavanger-tunneler, deriblant Ryfast (bildet), skal vaskes de neste ukene. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Eiganes og Hundvåg

Først ut er Eiganes- og Hundvågtunnelen i uke 46 og 47.

Arbeidet skjer på hverdager mellom kl. 22:00 – 06:00. Unntaket er mellom Buøy og Lunde, hvor tunnelvasken vil kunne foregå i tidsrommet kl. 20:00 – 06:00.

Tunnelløp i én retning stenges i en av tunnelene mens jobben pågår. I den forbindelse må bilistene benytte alternative omkjøringsmuligheter. Kun nødetater i utrykning kan passere.

Tunnelvask og teknisk kontroll er viktig for trafikksikkerheten. Renholdet omfatter vegbane og sideareal, samt sideplassert og overhengende teknisk utstyr og installasjoner.

– Når vi likevel er inne og jobber i tunnelene, vil vi også vurdere å benytte anledningen til å teste teknisk utstyr og gjøre annet nødvendig arbeid, supplerer Zwart.

Rennfast: Byfjord- og Mastrafjord

Deretter kommer turen til Byfjord- og Mastrafjordtunnelen i uke 48.

Arbeidet starter normalt kl.22:00, med unntak av oppstart søndagsnatt til mandag klokken 00:00.

Kolonne kjører kontinuerlig uten kolonnetider. Nødetater under utrykning kan passere. Rutebuss i rute og dyretransport med dyr får passere uten ledebil etter dialog med dirigent.

Når Byfjordtunnelen er ferdig vasket, starter det tilsvarende arbeidet i Mastrafjordtunnelen. Her blir det kolonnekjøring etter samme mønster.

Renholdet omfatter vegbane, sideareal og vegger, samt sideplassert og overhengende teknisk utstyr og installasjoner.

– Vi skal tømme sandfang, og vil kanskje også teste teknisk utstyr og gjøre annet nødvendig arbeid, sier Zwart.

Ryfast

I uke 50 er turen kommet til Ryfylketunnelen.

Arbeidet vil foregå på natt mellom klokken 20:00 – 05:00 søndag til fredag. Når det ene tunnelløpet er stengt, er det toveistrafikk i det andre.

Omlegging av trafikk vil normalt ta mellom 15-30 minutter ved start og slutt, hver natt. I den perioden vil begge kjøreretninger være stengt for trafikk. Kun nødetater i utrykning kan passere.

Renholdet omfatter vegbane, sideareal og vegger, samt sideplassert og overhengende teknisk utstyr og installasjoner.

– Vi skal tømme sandfang, og kanskje teste teknisk utstyr og gjøre annet nødvendig arbeid når vi uansett er inne og jobber i Ryfast som med sine 14,4 kilometer er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, avslutter Zwart.

Kontaktperson: Rowan W. Zwart, e-post rowan.zwart@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Rogaland