Onsdag denne uken blir det redusert fremkommelighet på E6 ved Tangen.

Kart som viser hvor det vil være toveis trafikk på E6 ved Vikselva bru ved Tangen i Innlandet © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Onsdag 17/11 kl. 0700 til 1600 vil det være toveis trafikk i ett løp på E6 ved Vikselv bru i Tangen i Innlandet. Årsaken er at det er ujevnheter i vegbanen som skal rettes og asfalteres på nytt.

Trafikantene må i perioden arbeidene pågår regne med forsinkelser forbi arbeidsstedet. Det kan være lurt å beregne litt bedre tid om man skal kjøre denne strekningen da.

For mer informasjon, kontakt:
Byggeleder
Brede Løvlien

912 47 433

Aktuelt for fylke(r): Innlandet