Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forrige uke leverte Statens vegvesen et flunkende nytt gang- og sykkelveganlegg til sykkelbyen Lillehammer og Innlandet fylkeskommune.

– I sykkelbyen Lillehammer skal trafikkveksten hovedsakelig tas gjennom sykkel og gange, så det kunne ikke passet bedre at Staten kommer og finansierer en så stor strekning for oss, sa ordfører Ingunn Trosholmen da hun åpnet den nye gang- og sykkelvegen nord i Lillehammer. Ved siden av henne Ole Einar Fossen, Innlandet fylkeskommune (t.v.) og Cato Løkken, Statens vegvesen. Foto: Eli Ramstad

Mellom Skurva og Lillehammer helsehus har Statens vegvesen bygd 1,5 kilometer med høystandard sykkelveg med et sykkelfelt i hver retning skilt med gulstripe. Ved siden av er det etablert fortau for de gående.

– Ved å skille trafikantgruppene, slik det er gjort her, blir det færre konflikter, bedre framkommelighet og økt sikkerhet for alle, sa avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Cato Løkken, under åpningen av den nye gang- og sykkelvegen.

Den nye gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 213 Gudbrandsdalsvegen, som er sykkeltrasé for E6, er bygd av Statens vegvesen og finansiert gjennom riksvegmidler. Gjennom bygging av gang- og sykkelveger som dette, bidrar Statens vegvesen til det nasjonale målet om at trafikkveksten skal tas gjennom sykkel, gange og kollektivtransport. Gang- og sykkelvegen langs Gudbrandsdalsvegen har kostet 55 millioner kroner.

Med ferdigstillelsen av gang- og sykkelvegen mellom Skurva og Lillehammer helsehus, har de syklende fått et sammenhengende ekspresstilbud mellom Skurva og Høgskolen i Innlandet, en strekning på 3,5 kilometer. Det gir stort potensiale for økt bruk av sykkel. Samtidig har de gående fått et fullverdig tilbud.

Fylkeskommunen eier vegen

Siden gang- og sykkelvegen ligger langs en fylkesveg, er det Innlandet fylkeskommune som eier vegen og som skal stå for driften og vedlikeholdet.

Enhetsleder i Innlandet fylkeskommune, Ole Einar Fossen, har erfart at behovet for gang- og sykkeltiltak nærmest er utømmelig i kommunene i Innlandet.

– Derfor kommer denne store gaven fra Vegvesenet særdeles godt med, sa han, og takket for at Staten og Vegvesenet har finansiert og bygd det flotte gang- og sykkelveganlegget.

Innlandet fylkeskommune har bidratt til oppgradering av bussholdeplassene langs strekningen.

Fellesprosjekt vegvesen/kommune

– Dette er et kinderegg for kommunen, sa ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, under åpningen. – De myke trafikantene har fått et flott og trygt tilbud, fylkeskommunen tar driften og vedlikeholdet av gang- og sykkelvegen, og Lillehammer kommune har fått oppgradert vann- og avløpsledningene under denne vegen til en redusert kostnad.

Prosjektet har vært et fellesprosjekt mellom Statens vegvesen og Lillehammer kommune, der Vegvesenet har bygd gang- og sykkelveg mens kommunen har lagt nytt ledningsnett i den samme traseen. Dette ble gjort i fellesskap for å unngå å grave opp Gudbrandsdalsvegen i flere omganger.

Statens vegvesen har hatt prosjekt- og byggelederansvaret i fellesprosjektet. Dobloug Entreprenør AS har utført alle arbeidene. Byggeperioden varte et drøyt år, fra august 2020 til oktober 2021.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet