Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal fjerne en ca. 30 meter lang fjellskjæring ved E18 Undrumsdalkrysset ved Horten. Sikringsarbeidet starter i neste uke.

Geologer har sjekket fjellskjæringen som viser seg å ha sprekker på toppen og smuldret fjell i bunnen.

Har gjennomført grundige geolog-undersøkelser

– Denne skjæringen hadde tydelige svakhetstegn så vi bestemte oss for å gjennomføre en grundig geologisk kartlegging og beregninger. Geologer fra til sammen tre ulike selskaper har foretatt beregninger, kvalitetssikring og sidemannskontroll. Konklusjonen er at vi skal sprenge bort 3000 kubikkmeter med fjell, sier Tore Jan Hansen som leder Statens vegvesens prosjekt med sikring av fjellskjæringer langs E18 i Vestfold.

Den aktuelle fjellskjæringa er ca. 30 meter lang, og den er ca. 15-17 meter høy fra toppen og ned til vegbanen. Fjellskjæringen ligger langs påkjøringsrampen mot nord i E18 Undrumsdalskrysset.

– Fjellet har sprekkdannelser som gjør det til en krevende oppgave å sprenge det ned på en sikker måte. Vi er usikre på hvor mye rystelser fjellet tåler under sprengning, og vi er usikre på hvor langt inn i fjellet vi må sprenge for å finne tilstrekkelig stabilitet i fjellet, forklarer Hansen. Han legger til at disse momentene gjør at Statens vegvesen er usikre på eksakt hvor lang tid dette arbeidet tar, men en foreløpig tidsplan anslår anleggstiden til ca. en måned.

– Det viktigste i et slikt arbeid er sikkerheten til de som skal utføre jobben og sikkerheten til trafikantene, sier Tore Jan Hansen.

Dronebilde av fjellskjæringen ved E18 Undrumsdalkrysset.
Statens vegvesen skal fjerne 3000 kubikkmeter med fjell ved E18 i Horten. Foto: Sweco

E18-trafikken stoppes ved sprengning

– Når det skal sprenges, vil vi stoppe trafikken på E18. Dette vil ta ca. 5-7 minutter, sier Hansen.

En vegg av stålcontainere vil bli satt opp for å hindre steinsprut i tillegg til andre sikringstiltak. Dette for å unngå stenging av nordgående påkjøringsrampe som ville medført lang omkjøringsveg. Begge kjørefeltene på E18 vil være åpen for trafikk mens arbeidet pågår, unntatt når det skal sprenges. Gang- og sykkelvegen som går parallelt med fjellskjæringen og E18 har vært stengt i ca. tre uker, og den vil være stengt så lenge dette arbeidet pågår.

– Vi er godt i gang med planleggingen. Arbeidet med å sette ut stålcontainere og andre sikringstiltak starter i neste uke, og selve sprengningsarbeidet planlegger vi å starte i uke 47, forklarer Hansen.

Utføres av erfarne entreprenører

Det er Visinor AS som har ansvaret for sikringsoppgavene langs nordre del av E18 i Vestfold. I tillegg skal Martinsen & Duvholt AS og Vestfold Fjellboring bidra. Det var de to siste som stod for sprengning og sikring i etterkant av Bommestad-raset på E18. Denne sprengnings- og sikringsoppgaven vil ha mange likhetstrekk med arbeidet på Bommestad.

I etterkant av raset på E18 Bommestad ved Larvik i desember 2019, har Statens vegvesen iverksatt et omfattende kartleggings- og sikringsarbeid av fjellskjæringer langs E18 gjennom Vestfold. Alle fjellskjæringer over fem meter er vurdert og ca. 40 av disse er kategorisert i fire forskjellige klasser for tiltak. Frem til nå er ca. 20 skjæringspunkter sikret.

– Vi er glade for at dette prosjektet har fanget opp denne fjellskjæringen, og at vi nå får utbedret den. Dette er et viktig arbeid for at E18 skal være trygg for trafikantene, sier prosjektlederen.

For mer informasjon kontakt prosjektleder Tore Jan Hansen i Statens vegvesen. 
Mobil: 95991199

Bilde av smuldret fjell i bunnen av fjellskjæringa.
En av årsakene til at fjellskjæringa skal fjernes, er smuldret fjell i bunnen. Foto: Sweco
Kart over E18 ved Undrumsdalskrysset. Fjellskjæringen ligger langs påkjøringsrampen i nordgående kjørefelt ved E18.
Fjellskjæringen som skal fjernes, ligger langs påkjøringsrampen i nordgående kjørefelt ved E18 Undrumsdalskrysset.
Aktuelt for fylke(r): Vestfold og Telemark