Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har i løpet av 2021 tatt åtte personer for å jukse på teoriprøven. Straffen er flere måneder med karantene.

Avdelingsdirektør Lill Tove Amundsen Foto: Rannveig Haugen Stiberg

- Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

De som ble tatt for juks fikk mellom fem og tolv måneder karantene. Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene man får. De som forsøkte å jukse hadde med seg mobilen inn i lokalet, tok bilder av prøven til senere bruk, skrev ned spørsmål og svar under prøven eller hadde med seg jukselapp.

Anmeldte to personer

To av sakene ble politianmeldt. En person forsøkte å ta prøven på vegne av noen andre, og en annen brukte mobiltelefon og øreplugg. En av de ble tatt for juks for andre gang, bare noe få dager etter at forrige karantene utløp.

Strengere straff for å jukse

I 2020 innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Tidligere fikk man bare to uker karantene hvis man jukset, men nå kan man få mellom tre og tolv måneder karantene hvis man jukser eller forsøker å jukse.

- Mørketallene er nok store, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å avdekke juks, sier Lill Tove Amundsen.

Mindre alvorlig juks straffes med tre til ni måneder karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven. Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med ti til tolv måneder karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.