Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Selv om nesten 64 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler er nullutslippsbiler, har vi et stykke igjen før eksosen er helt borte fra trafikken.

Regjeringen har som mål at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025. Så langt viser tall fra Statens vegvesen at vi er på god vei.

Bytrafikk Foto: Knut Opeide

Stor økning av elbiler

Hele 63,6 prosent av alle personbilene som ble registrert til og med 15. desember i år, er elbiler. Dette er en økning fra i fjor, da ca. 53 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler var elektriske. September og desember er de månedene i år da de fleste førstegangsregistrerte personbiler var elbiler, med over 76 prosent.

Når det gjelder lette varebiler går 14,2 prosent av årets førstegangsregistrerte lette varebiler på el, og dette er praktisk talt likt som for 2020. For bybusser har vi hatt en nedgang i år sammenlignet med i fjor. I fjor var andelen førstegangsregistrerte elektrisk drevne bybusser på 35,7 prosent, mens tallet for i år er 13,8 prosent. Tallet for bybusser påvirkes betydelig av enkelt-avtaler, som blir satt i gang  i de store byene.

Et stykke igjen til trafikk uten eksos

Også andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker sakte, men sikkert.  Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet for i fjor 14 slike kjøretøy, og 63 i år. Foreløpig lave antall, men en økning som forventes fortsette neste år.

Elbilandelen av den totale personbilparken i Norge er i dag 15,6 prosent. Av en bilpark på 2 890 591 personbiler utgjør det 451 831 utslippsfrie.

  • Det kan kanskje virke som det går sakte å bytte til nullutslipp i biltrafikken, men det er ikke noen overraskelse at bestanden er som den er. Dette er bare et resultat av en normal utskiftningstakt på bilparken. Vi har en stor bilpark, og bensin- og dieselbiler lever i minst 16-17 år før de blir skrotet. Et bilkjøp er en stor investering for de fleste. Selv om det finns mange fordeler med å kjøre utslippsfritt, er det ugunstig både for miljø og lommebok å skrote en velfungerende diesel- eller bensinbil. Det er derfor fortsatt noen år igjen til elbilandelen i bilparken generelt kommer over 50 prosent, sier avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen.

Her kan du selv finne andelen nullutslippskjøretøy: Nullutslippsmålene | Statens vegvesen