Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Godkjenning av campingbiler forenkles fra 1/1 2022. Det vil bl.a. ikke lenger være krav til at antall sitteplasser skal være likt antall sengeplasser.

Har du et kjøretøy som er EU-typegodkjente M1/SA og som ikke tidligere har vært endret, kan du fra 1. januar endre sitteplasser i samsvar med forskriftsendringen. For å endre kjøretøyopplysningene må kjøretøyet vises frem på en trafikkstasjon sammen med kopi av CoC, eller annen relevant dokumentasjon som bekrefter opprinnelig antall sitteplasser. Bileier må bestille time via selvbetjeningsløsningen under kategorien «Korrigering av nye tekniske data med virkning fra dagens dato».

Endring i krav til høyde

Forskriftsendringen innebærer også at kravene til minimum høyde i campingbiler endres. For EU-typegodkjente kjøretøy klassifisert som personbil (M1) og campingbil (SA) vil det fra 1. januar 2022 kun stilles krav til minimum høyde for kjøretøyet som angitt i typegodkjenningen eller CoC. Kjøretøyets minimum målte høyde skal være 250 cm for å kunne klassifiseres som Campingbil 316 – og dermed få redusert avgift. For kjøretøy med hevbart tak måles høyden med tak i senket tilstand.

Kjøretøy som bygges om til campingbil eller ikke er EU-typegodkjente, som nevnt over, må også etter 1. januar 2022 oppfylle de samme kravene som gjaldt for alle campingbiler fram til 31. desember 2021.

Bobil på E6
Godkjenning av campingbiler forenkles fra 1. januar 2022. Foto: Bård Asle Nordbø