Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Lyd kan avsløre hvilke tunge kjøretøy som bør kontrolleres. Dette kan føre til at alle trafikanter får en enklere og tryggere reisehverdag.

Statens vegvesen har nylig testet ut en ny type sensor som skal avdekke bruk av kjetting, og i tillegg oppdage kjøretøy med avvik i lydbildet. Slike avvik kan tyde på slitte bremser, bremsefeil, løs last, lekkasje på hydraulikk/luft eller et generelt støynivå.

– En slik lydsensor kan være en av flere brikker for å automatisere hvilke kjøretøy vi velger skal inn til kontroll, slik at vi først og fremst stopper de som har mangler, og dermed får luket ut flere trafikkfarlige kjøretøy fra veiene våre, forteller prosjektleder Øyvind Eikeland i Statens vegvesen.

Vil gi gevinst for alle trafikanter

I tillegg til å effektivisere arbeidet for Statens vegvesen vil dette også gi gevinst for transportører og øvrige trafikanter. Dersom et kjøretøy for eksempel har kjørt med kjetting over en fjellovergang, er det mindre aktuelt å sjekke for vinterutrustning, i og med at Statens vegvesen allerede vet at kjøretøyet nylig har kjørt med kjetting på en strekning.  For trafikanter generelt gir dette en enklere reisehverdag i form av færre uhell og unødvendige stopp langs veien.

– På samme måte som fartsmålere i dag viser «For høy», kan vi på sikt også ha målrettet og nyttig informasjon på dynamiske skilt, som «Bruk kjetting», «Takk for at du bruker kjetting» eller «Sjekk lastsikringen», sier Eikeland.

Stilte vegprosjektet til disposisjon

Pål-Steinar Karlsen, delprosjektleder for E16 Olum–Eggemoen i Statens vegvesen, stilte likegodt vegprosjektet til disposisjon for å teste ut om sensoren virker som ønsket. Vegprosjektet, som åpner for trafikk 20. desember – seks måneder før planlagt, passer ypperlig til dette testformålet.

Selve testingen svarte til forventningene. Leverandøren fikk gode opptak de mener gjør det sannsynlig å skille lyder fra hverandre.

Veien videre

– Vi kan fortsette piloten om bruk av kjetting. Dette er en så klar og egenartet lyd at vi relativt raskt kan få opp sensorer som fanger opp den, om vi ønsker det. Når det gjelder å fange opp ulyd må prosjektet imidlertid bruke mer tid og lære mer, sier Eikeland.

Selv om den første testen på dette pilotprosjektet var vellykket, må det mer testing til før Statens vegvesen ser om dette er noe som kan brukes for å arbeide mer effektivt i forbindelse med kontroll av tunge kjøretøy. Så da gjenstår det å se om en lydsensor, på sikt, kan bidra til å gjøre reisehverdagen enklere for både transportører og øvrige trafikanter.

Testing av sensor.Foto.
Testing av sensor. Foto: Statens vegvesen