Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

350 personer fulgte sendingen da Statens vegvesen, Utbygging presenterte vegprosjekter som skal ut i markedet i neste år.

Med 2022 starter ny periode for Nasjonal transport plan for Statens vegvesen og alle som er opptatt av trafikksikkerhet og framkommelighet. Stortinget legger opp til start for flere store samferdselsprosjekter i NTP-perioden 2022-2033. Flere store milliardprosjekter betyr en dobling av omsetningen for Statens vegvesen.

Det blir mye å gjøre for oss som skal planlegge og bygge nye vegprosjekter i åra som kommer, sier Kjell Inge Davik.
Davik ledet sendingen hvor fire områdedirektører fra nord, midt, vest og sør-øst presenterte 37 kontrakter som skal ut i markedet i 2022.

Vil ha god dialog

Vegvesenet er svært opptatt av å ha god dialog med anleggsbransjen for sammen å levere framtidens veger til samfunnet.

VI skal levere på økonomi med mest mulig veg for pengene. Samtidig er det veldig bra at anleggsbransjen leverer på klima. Vi trenger hjelp for å nå målet om halverte CO2 utslipp fra våre anlegg før 2030, sier Davik.

Oppdrag for alle

Han understreker at selv med store utbyggingsprosjekter som Rogfast vil det være mange mindre jobber i Vegvesen-regi i 2022 og årene som kommer.

Vi har jobber som treffer hele det norske entreprenørmarkedet, sier Davik.
Kontrakt og markeds-direktør John Atle Haugland sier det er viktig for Vegvesenet å få god konkurranse om jobbene som skal lyses ut.

Derfor har vi lagt opp til god dialog med bransjen med åpen kommunikasjon fram mot utlysing av vegprosjektene. Entreprenørene sitter på mye kompetanse som vi trenger i arbeidet med å planlegge vegprosjektene best mulig før de skal lyses ut, sier Haugland.
 

Aktuelt for fylke(r): Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken