Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Den nye traseen mellom Besteland og Helle i Valle kommune er nå ferdig. I dag er det offisiell åpning av vegstrekningen.

Den fem kilometer lange strekningen mellom Besteland og Helle har nå fått lik standard som de andre utbygde strekningene langs riksvegen i Setesdal. Målet er å få en sammenhengende og bedre standard for hele riksveg 9, og dermed også en mer trafikksikker veg.

Bruker det vi kan og bygger nytt der vi må

Utbedring av vegen mellom Besteland og Helle startet i august i fjor. Utbyggingen har fulgt tidsskjemaet, og nå kan endelig trafikantene ta i bruk den nye strekningen.

– At vi nå kan åpne en ny del av riksveg 9 med gul midtstripe, er svært gledelig. Dette betyr en tryggere og bedre veg for trafikantene, sier seksjonssjef Sigurd Wiberg i Statens vegvesen.

Langs rv. 9 har Statens vegvesen tatt utgangspunkt i traseen som allerede ligger der og utbedre denne.

– På den måten bruker vi det vi kan, og bygger nytt der vi må. Det gir mer veg for pengen, sier Wiberg.

Ett steg nærmere gul midtstripe til Hovden

Arbeidet har bestått av sprenging, flytting av masse, drenering, asfaltering og rekkverksarbeid. Det er også bygget ny bru på Besteland, og det er etablert busslommer både på Besteland og Helle. Arbeidet med har blitt utført av Bjelland AS, og totalt har prosjektet kostet i underkant av 130 millioner kroner.

– Det er alltid hyggelig med vegåpning, og med dagens markering er vi ett steg nærmere målet om gul midtstripe hele vegen til Hovden, sier Wiberg.

Mens det i dag er snorklipping ved Helle, er det full aktivitet langs rv. 9 litt lengre nord. Tidligere i høst startet utbyggingen av to delstrekninger; Rotemo-Lunden i Valle kommune og Badstogdalen – Hartevatn i Bykle kommune. Etter planen skal disse prosjektet være ferdig høsten 2022.

Ny bred veg med gul midtstripe
Torsdag 2. desember er det offisiell åpning av den nye vegen mellom Besteland og Helle. Foto: Håvard Sandkjær Fjærbu
Aktuelt for fylke(r): Agder