Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen justerer prisene for trafikant- og kjøretøytjenester.

Statens vegvesen har gjennomgått priser for alle tjenester for å sikre at de dekker den reelle kostnaden for tjenesten. I tillegg kommer en generell justering i tråd med konsumprisindeksen.

Noe går opp og noe går ned

Gjennomgangen har ført til at noen priser går opp, mens andre priser går ned. Teoriprøver til førerkort går ned fra 650 kr til 320 kr ved bestilling på nett. Utstedelse av nytt førerkort, bevis for yrkessjåførkompetanse (YSK) og ADR (transport av farlig gods) går ned fra 150 kr til 90 kr ved bestilling på nett.

Prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser går litt ned, mens oppkjøring i A-klassene (motorsykkel) øker fra 1 160 kr til 1 880 kr ved bestilling på nett.

Lavere gebyr for digitale tjenester

Digitale tjenester er billigere enn manuelle tjenester. Hvor stor forskjellen mellom digitale og manuelle tjenester er, avhenger av hvor mye tid Statens vegvesen sparer på at brukeren gjør en større del av oppgaven selv.

Når vi sparer lite tid, og for eksempel bare sparer den tiden vi bruker på å motta betaling, blir reduksjonen også liten. Hvis mer av saksbehandlingen er digitalisert, slik at vi sparer mer tid, blir reduksjonen større.

De nye prisene gjelder fra 1. januar 2022.