Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har innstilt Torghatten Nord som vinner av konkurransen om å drifte ferjesambandet Bodø-Røst-Værøy-Moskenes.

Kontrakten gjelder for 15 år, fra 1. oktober 2025 til 30. september 2040, med opsjon på inntil ett år.

riksveg 80, hydrogenferje, hydrogen, Bodø-Røst-Værøy-Moskenes
Bodø - Røst - Værøy - Moskenes blir hydrogensamband. Her en av ferjene som går på sambandet i dag. Foto: Statens vegvesen Foto: Statens vegvesen

Fem tilbud

Statens vegvesen har mottatt fem tilbud fra fire forskjellige tilbydere:

¤ Torghatten Nord, tilbudssum kr 4 979 344 000,-

¤ Norled, tilbud A, tilbudssum kr 6 310 051 713,-

¤ Norled, tilbud B, tilbudssum kr 6 459 754 728,-

¤ Boreal Vestfjorden, tilbudssum kr 7 852 434 000,-

¤ Fjord1, tilbudssum kr 9 500 000 000,-

Innstillingen av Torghatten Nord som vinner av ferjeanskaffelsen rv. 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes har en karenstid på 10 dager.

Kontrakt med Torghatten Nord kan derfor tidligst signeres like før jul.

Kontaktperson: Victor Størdal, prosjektleder, ferjeavdelingen, e-post victor.stordal@vegvesen.no, telefon 48867010