Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I de mest berørte områdene oppfordrer Statens vegvesen folk om å la bilen stå. Ekstremværet Gyda har ført til krevende kjøreforhold og mange stengte veier.

NVE melder at torsdag er dagen med størst sannsynlighet for hendelser.

– La bilen stå

– Forholdene er så krevende og ting endrer seg raskt i de mest berørte områdene. Vi oppfordrer folk til å la bilen stå om det er mulig og ikke ta unødvendige risikoer, sier Nils Audun Karbø – som er avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

De fleste «Gyda»-hendelsene er nå i Møre og Romsdal og Trøndelag. Det forventes at Nordland blir sterkere berørt i døgnet som kommer.

NVE har sendt ut farevarsel på høyeste nivå for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og deler av Sør-Norge. Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom, isgang, og jordskred torsdag og fredag.

Sjekk veimeldingene

– Følg med på værmeldingene, sjekk trafikkmeldinger på vegvesen.no, lytt til radio og følg med på hva mediene rapporterer, oppfordrer Karbø.

Vegvesenet varsler om svært vanskelige kjøreforhold, redusert framkommelighet og stengte veger – spesielt på Nordvestlandet og Midt-Norge. Mange ferjesamband er innstilte. Mange fjelloverganger både i Sør- og Nord-Norge er også berørt. I tillegg er skredfaren stor i alle berørte områder.

Her finner du trafikkinformasjon fra Statens vegvesen:

Publikum kan også følge med på oppdaterte varsel fra varsom.no.

Informasjonsskilt som viser at veien er stengt - illustrasjonsfoto
«Gyda» skaper store problemer på veinettet med krevende kjøreforhold og mange stengte veier. Foto: Kjell Wold
Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestland