Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har rustet opp E6 mellom Tangen og Kolomoen i Stange kommune i Innlandet. Nå er fartsgrensa 110 kilometer i timen.

Fra arbeidet med oppsetting av rekkverk og belysning på E6 Tangen-Kolomoen høsten 2021. (Foto: Oddvar Pedersen, Statens vegvesen)

Den åtte kilometer lange E6-strekningen mellom Tangen og Kolomoen hadde ikke midtrekkverk. Fartsgrensa var derfor 100 km/t mens den var 110 både nord og sør for strekningen.

Statens vegvesen jobber for å utjevne standardsprang slik at det skal være så jevn standard som mulig på landets gjennomfartsveger.

– For å kunne skilte opp hastigheten til 110 også på strekningen mellom Tangen og Kolomoen, har vi etablere midtrekkverk og skiftet ut eksisterende ledelys med lysmaster. I tillegg har vi gjennomført tiltak i sideterrenget langs hele strekningen for å øke trafikksikkerheten, sier byggeleder Oddvar Pedersen i Statens vegvesen.

I løpet av fire måneder i fjor høst ble tiltakene gjennomført, og siden desember har trafikantene kunnet nyte godt av dem

– Vi har fått bare positive tilbakemeldinger fra trafikantene, forteller Pedersen. – Spesielt godt fornøyd er de med nytt veglys.

God samfunnsøkonomi

Otera Traftec AS har etablert veglysene mens Mesta AS har satt opp rekkverket og utbedret sideterrenget. Statens vegvesen har vært byggherre.

Prosjektkostnaden er på 33 millioner kroner.

– Dette prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt med en nytte/kostnadsfaktor på 2,94. Det betyr at nytten er tre ganger så stor som kostnadene. Ikke mange prosjekter er så lønnsomme, poengterer seksjonssjef og prosjekteier Jan Nørstegård i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Innlandet