Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I 2021 har flere enn noensinne hatt oppkjøring hos Statens vegvesen.

103 287 av oppkjøringene er i klasse B som er vanlig personbil.

– Vi har måttet prioritere hardt for å ta unna flest mulig av kandidatene. Sensorene våre har jobbet både kvelder og lørdager for å få dette til, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

I siste normalår, 2019, ble det gjennomført 139 397 oppkjøringer i alle klasser.

50 nye sensorer i 2022

Til tross for rekordhøyt antall oppkjøringer, er det fortsatt lang ventetid for å få oppkjøringstime. Det er heller ikke noe som tyder på at pågangen vil gå ned med det første. Statens vegvesen har ansatt 24 nye sensorer som vil være klare for å gjennomføre oppkjøringer allerede i januar. På nyåret starter et nytt kull med 28 kommende sensorer. Disse vil være klare til sommersesongen.

– Vår og sommer er høysesong for sensorene. Det er flere kandidater i alle klasser, og i tillegg har vi oppkjøringer i motorsykkelklassene kun i sommerhalvåret, sier Børstad.

Flere sensorer har gjennomført 1 100 oppkjøringer

Børstad berømmer innsatsen fra sensorene i året som har gått.

– Takket være velvillige medarbeidere over hele landet som har stått på, har vi klart å tilby et rekordhøyt antall oppkjøringer. Flere sensorer har gjennomført rundt 1 100 oppkjøringer i år. Dette er en imponerende innsats, og et viktig bidrag til å få tatt unna køen, sier Børstad.

Det er gjennomført 6 123 flere oppkjøringer i klasse B i 2021 enn i 2019. Statens vegvesen har i tillegg ansvar for å tilby oppkjøringstimer i de tunge klassene.

– Det er viktig at vi møter næringslivets og samfunnets behov for nye buss- og lastebilsjåfører, sier Børstad.

Hvordan redusere ventetiden?

Kandidatene kan selv påvirke ventetiden ved å øve mye og være godt forberedt. Trafikklæreren har en viktig rolle både i opplæringen og i å vurdere om eleven er klar for oppkjøring.

I klasse B har andelen beståtte oppkjøringer økt fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2021. Ser vi på alle klasser viser statistikken at andelen beståtte oppkjøringer har gått opp fra 77 prosent til 80 prosent.

– Dette er en gledelig utvikling, men en viss andel stryk vil vi uansett ha. Selv om vi har kø og stor pågang, så kan vi ikke kompromisse på trafikksikkerheten. Det aller viktigste er at de som består oppkjøringen fyller kravene som stilles for å være en trygg sjåfør, sier Børstad.

Frode Børstad, avdelingsdirektør for Trafikant i Statens vegvesen
– Takket være velvillige medarbeidere over hele landet som har stått på, har vi klart å tilby et rekordhøyt antall oppkjøringer, sier Frode Børstad i Statens vegvesen. Foto: Anniken Westad