Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen starter strekningsmåling av fart (streknings-ATK) i Bømlafjordtunnelen tirsdag 1. februar.

Trafikksikkerhetstiltaket erstatter fotoboksene som siden 2003 har målt fart i punkter i tunnelen.

Streknings ATK
Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart. Illustrasjon Hilde M. Strangstadstuen, Statens vegvesen

Antallet drepte og hardt skadde halveres med strekningsmåling av fart   

- Med dette håper vi å få jevnere, og mer riktig hastighet i tunnelene, sier Guro Ranes i Statens vegvesen. I dag måler vi ofte høy fart gjennom tunnelen. Det betyr høy risiko for alvorlige ulykker, og det er det vi nå prøver å gjøre noe med.

S​tatens vegvesen har bygget om til strekningsmåling av fart i hele tunnelens lengde i begge retninger, slik at kontrollen også inkluderer tunnelmunningene. Streknings - ATK har vist seg å ha god effekt i tunneler Bømlafjordtunnelen kan sammenlignes med, og er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i samsvar med nullvisjonen. Analyser fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at tallet på drepte og hardt skadde blir halvert på strekninger med streknings-ATK (gjennomsnittsmålinger), og at effekten holder seg i flere kilometer etter selve fartskontrollsonen.

Følgene av ulykker i undersjøiske tunneler kan være katastrofale

Potensialet i en ulykke i en undersjøisk tunnel er stor, og vil kunne ha katastrofale følger for alle som ferdes i tunnelen. Ved en kollisjon er det fare for brann og røykutvikling, noe som kan skade trafikantene, men også infrastrukturen i en lang tunnel uten gode omkjøringsmuligheter.

- Vi jobber forebyggende med trafikksikkerhet, sier Ranes. Tunnelen har ikke vært spesielt ulykkesbelastet, men fartsnivået er for høyt og risikoen for ulykker er der. Ved å begrense de høye hastighetene, reduserer vi faren for alvorlige ulykker og sparer liv og helse.

Et samarbeid mellom politiet og Statens vegvesen

Det er Statens vegvesen som sørger for oppsett og drift av fotoboksene, og fotografering av overtredelsene. Politiet har ansvaret for å følge opp de straffbare forholdene som blir avdekket.

Kontakt:

Guro Ranes, avdelingsdirektør Trafikksikkerhet, tel: 918 59 219

Benedicte Petersen, kommunikasjonsrådgiver    tel: 951 47 131

Om tunnelen

Bømlafjordtunnelen inngår i oppgraderingsprogrammet for tunnelsikkerhet som skal imøtekomme kravene i EUs tunnelsikkerhetsdirektiv (tunnelsikkerhetsforskriften). Bømlafjordtunnelen er Norges tredje lengste undersjøiske veitunnel på 7860 meter. Den har ett løp, med ett felt nedover og to felt oppover i begge retninger. Fartsgrensen er 80 km/t i hele tunnelen. Det går ca 4900 kjøretøy i døgnet gjennom tunnelen og 13% av disse er lange og tunge kjøretøy. Tunnelen er bratt, stigningen er opptil 8,5 prosent. Tunnelens dypeste punkt er -262 moh. Tunnelen er den fjerde dypeste tunnelen i Norge etter Eiksundtunnelen og Hitratunnelen, som begge også har automatisk fartskontroll.

Vegkart (vegvesen.no)