Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Da fristen gikk ut i konkurransen om å drifte 470 kilometer riksveger i Østfold og Follo mandag 21. februar, hadde fem entreprenører levert tilbud.

Drift og vedlikehold av Fredrikstad bru på riksveg 110 inngår i vegdriftskontrakten for Østfold og Follo. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)
Drift og vedlikehold av Fredrikstad bru på riksveg 110 inngår i vegdriftskontrakten for Østfold og Follo. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Driftskontrakten for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer veg totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelveg. I tillegg inngår drift og vedlikehold av for eksempel tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.

Kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Disse har gitt tilbud på drift- og vedlikehold av riks- og europavegene i Østfold og Follo:

Tilbyder

Tilbudssum i kr. eks. mva.

Hadeland Maskindrift AS

710.912.336,00

Mesta as

463.439.015,00

Presis Vegdrift AS

553.975.966,95

Vaktmesterkompaniet AS

747.747.747,00

Veidekke Industri AS

468.751.407,00

Dersom all dokumentasjon er i orden, er det tilbyderen med lavest pris som vinner kontrakten.

Kontraktsignering før påske

– Nå skal vi kontrollregne tilbudene og sjekke dokumentasjonen vi har etterspurt, sier prosjektleder Eirin Torgersen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen tar sikte på å inngå kontrakt før påske med den entreprenøren som skal drifte- og vedlikeholde riksvegene i Østfold og Follo de neste fem årene.

Utfordrende kontrakt

– Vi er fornøyde med at såpass mange konkurrerer om denne kontrakten, som er både utfordrende og krevende, sier prosjektleder Eirin Torgersen i Statens vegvesen.

Hun trekker spesielt fram driften av de viktige riksvegene til og fra svenskegrensa, der for eksempel E6 har en gjennomsnittstrafikk på opp mot 55.000 kjøretøy i døgnet.

I tillegg til høytrafikkerte motorveger strekker også vegnettet seg inn mot byområder som Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Klimaet i kontraktsområdet er både varierende og utfordrende, særlig vinterstid, siden vegene som går langs Oslofjorden har tilnærmet kystklima mens andre veger har mer innlandsklima.

Gjenbruk og utslippsfrie maskiner

Alle de nye driftskontraktene for riksveg som Statens vegvesen lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Vegvesenet har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030.

– I Østfold-Follo-kontrakten krever vi blant annet at driftsentreprenøren skal ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, sier Eirin Torgersen.

I tillegg er det et krav at entreprenøren skal bruke maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av miljøet.

Aktuelt for fylke(r): Viken